دستورالعمل اعطای تسهیلات بافت های فرسوده به بانک ها ابلاغ شد

تاریخ انتشار : 1393/10/24