مصوبات تسهیلات خرد ابلاغ شد/ وام کالا ۸ میلیون، جعاله ۱۰ میلیون و خودرو ۱۵ میلیون تومان

تاریخ انتشار : 1394/02/22

مشروح خبر


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع افزایش مبلغ تسهیلات خرد خرید (کالاهای بادوام، خودرو، جعاله و کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه) مصوب جلسه یکهزار و یکصد و نود و نهمین شورای پول و اعتبار در پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری ،از سوی این بانک به شرح زیر جهت اجرا به بانکها ابلاغ شد:

الف: خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ ‌80 میلیون ریال.
ب : تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال.
ج : تسهیلات خرید خودرو سواری (تولید داخل) معادل 60 درصد بهای خودرو و حداکثر به میزان 150 میلیون ریال.
د : تسهیلات کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال.
ه‌ : تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی از محل تولید داخلی معادل 80 درصد بهای خودرو و حداکثر به مبلغ 200 میلیون ریال.
‌شیوه نامه اعطای تسهیلات خودرو و کالاهای مصرفی بادوام و نحوه مصرف آن که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست تهیه است، متعاقباً به بانکها ارسال خواهد شد.