خدمات بيمه تکميلي دانا

تاریخ انتشار : 1397/02/31

اعضاي علاقه مند مي توانند براي دريافت پاسخهاي مورد نظر با شماره هاي داخلي 104 و 117 کانون با کارشناسان ما ( حاتمي و دالوند ) تماس حاصل کنند. مهلت اعلام اسامي و مشخصات متقاضيان تا پايان ارديبهشت ماه جاري است و چنانچه تعداد متقاضيان به حد نصاب اعلام شده بيمه دانا برسد، اقدام لازم صورت خواهد گرفت. همکاران محترم از طريق save as فايل تصويري ( جدول خدمات ) و يا دانلود فايل که در انتهاي مطلب آمده است مي توانند جزئيات مطالب را مطاعه فرمايند.