فراخوان بانک کشاورزی برای همکاری با اعضای کانون

تاریخ انتشار : 1392/10/30

مشروح خبر

fp-mainbody-1بانک کشاورزی در نظر دارد فهرستی از شرکت های مشاور عضو کانون را که دارای رتبه در گرایش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بوده و علاقه مند به تهیه طرح های امکان سنجی متقاضیان تسهیلات از این بانک هستند را تهیه و در اختیار کلیه مدیریت های بانک در سراسر کشور قرار دهد. بانک کشاورزی، تهیه طرح های امکان سنجی بر اساس سرفصل های اعلامی و در چارچوب تعرفه مد نظر این بانک را شرط همکاری اعلام کرده است. گفتنی است لازم است شرکت های علاقه مند به همکاری، فرم شماره 3 بانک کشاورزی شامل شرح خدمات برای طرح های امکان سنجی و تعرفه مربوط را تکمیل و حداکثر تا پایان دیماه جاری به ادره کل اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری بانک کشاورزی ارسال کنند.