مجمع عمومی عادی سالانه کانون

تاریخ انتشار : 1393/01/06

مشروح خبر

به نام خدا

دعوت از اعضای کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
به حضور در مجمع عمومی عادی سالانه کانون
با احترام، به آگاهی می رساند مجمع عمومی عادی سالانه دوره منتهی به 30 / 9 / 1392 کانون، در تاریخ 27 فروردین ماه 1392 برگزار می شود. بدین وسیله از کلیه اعضای کانون دعوت می شود یکی از اعضای محترم هیأت مدیره و یا مدیر عامل آن شرکت، با در دست داشتن معرفی نامه به عنوان نماینده رسمی آن عضو محترم، در این مجمع حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
- استماع گزارش شورای عالی و عملکرد کانون در دوره منتهی به 30 /9/92 و پیشنهاد رئوس برنامه و بودجه سال93-92
- استماع گزارش بازرس قانونی
- بررسی و تصویب عملکرد، ترازنامه و سایر صورت های مالی دوره منتهی به 30 /9/92
- بررسی و تصویب بودجه و رئوس برنامه های پیشنهادی سال 93
- انتخاب بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه وی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های کانون
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
**********
- برابر اساسنامه هریک از اعضاء حاضر می توانند وکالت حداکثر دو عضو دیگر را با ارائه وکالتنامه عهده دار شوند.
- صورت های مالی و ترازنامه دوره منتهی به 30 /9/92 ، برای رؤیت اعضای محترم در دبیرخانه کانون موجود است.

رئیس شورای عالی
هما – سادات گوشه
.....................................................................................................................................
زمان : رأس ساعت 16 ( 4 بعد از ظهر ) چهارشنبه 27/1/93
مکان : تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به چهار راه پارک وی، خیابان هتل استقلال، ساختمان اداری جام جم، تالار اجتماعات کوثر
پارکینگ مجاز برای استفاده مدعوین : پارکینگ مسجد بلال صدا و سیما