با داوطلبان عضويت در شوراي عالي آشنا شويم

تاریخ انتشار : 1397/03/13

سوابق تحصيلي، حرفه اي و مديريتي نامزدان شرکت در انتخابات شوراي عالي دوره پنجم جهت آشنايي اعضاي محترم ، در فرمت مشخص شده ، به ترتيب الفباء ( نام کامل شرکتهاي عضو داوطلب ) فايلهاي وصولي در اين بخش منتشر مي شود.

توضيحات کاملتر درباره ديدگاهها و ايده هاي داوطلبان در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده که روز شنبه 19 خرداد ماه برگزار مي شود، توسط خود داوطلبان ارائه خواهد شد.

فهرست اسامي داوطلبان تأييد شده توسط هيأت 5 نفره منصوب مجمع، پيشتر در همين بخش منعکس شده است.

لطفا براي مطالعه اطلاعات شناختي هر داوطلب از اسناد مرتبط استفاده بفرماييد.