عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن: برای اطمینان از توجیه پذیری طرح ها، انجام مطالعات امکان سنجی طرح ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است

تاریخ انتشار : 1393/02/09

مشروح خبر

در نشست مشترک بعداز ظهر روز یکشنبه 4 اسفند ماه که در دفتر عضو محترم هیأت مدیره بانک صنعت و معدن و با حضور معاون محترم سیستم ها و روش ها برگزار شد، آقای دکتر عباس معمار نژاد در تبیین اهمیت تهیه گزارش های امکان سنجی دقیق برای طرح ها، افزود: برای سهولت تصمیم گیری در هیأت مدیره بانک بر اساس اطمینان از توجیه پذیری طرح ها که در عین حال متضمن بازگشت سرمایه های بانکی و تأمین ارزش افزوده طرح های صنعتی است، انجام مطالعات امکان سنجی طرح ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. وی با اشاره به اینکه بانک صنعت و معدن در تسریع انجام مطالعات امکان سنجی، خود را محدود به کارشناسان بانک نمی سازد و توانمندی آنان را در ارزیابی مطالعات امکان سنجی مشاوران به کار می گیرد، تأکید کرد ما به خدمات نهادی مانند کانون که مشاوران را ساماندهی و عملکرد آنان را نظارت می کند، اعتقاد داریم و مشروط به برقراری ارتباطات مستمر و تبادل نظرهای دوجانبه و تأمین نیازهای بانک از آن حمایت می کنیم.

عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن، ضمن طرح ضرورت رفع کاستی های موجود در عملکرد حرفه ای مشاوران، یادآور شد در حال حاضر بین نتایج گزارش های مشاوران و نظرات کارشناسی بانک، گاه اختلاف زیادی وجود دارد که می باید با تکیه بر اصول اخلاق حرفه ای کم تر و کم ترشود. وی نهادینه شدن استفاده از خدمات مشاوران را کمک به حفظ سلامت تخصیص منابع و تأمین بازگشت و گردش مطلوب منابع بانکی توصیف کرد.

آقای دکتر معمار نژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر خدمات مشاوران عضو کانون پاسخگوی همه نیازهای بانک نیست خواستار اعمال دقت بیشتر در رتبه بندی مشاوران و افزایش گرایش های تخصصی بر پایه تفکیک جزئی تر گرایش های موجود شد. وی در پایان آمادگی بانک صنعت و معدن را برای برگزاری همایشی با همکاری کانون، با هدف طرح موضوعات مشترک، روشن سازی نیازهای بانک و سیستم بانکی و تبیین جایگاه کانون و مشاوران در تأمین سلامت سرمایه گذاری و اجرای موفق طرح ها و ضرورت استفاده از خدمات مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری اعلام کرد.

آنگاه رییس شورای عالی کانون با اشاره به نقش بانک صنعت و معدن در استفاده از خدمات مشاوران و عنوان کردن این که کانون تنها مرجع رسیدگی، ساماندهی و نظارت بر امور مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی است، از همکاری های بانک صنعت و معدن با کانون سپاسگزاری کرد.

وی با تأکید بر اینکه کانون ماهیتی متفاوت با انجمن صنفی دارد توضیح داد با وجود آنکه بیش از 5 سال از تأسیس کانون نمی گذرد اما در ساماندهی مشاوران و دستیابی به اهداف تعیین شده اولیه موفق بوده است، افزود : همکاری و حمایت سیستم بانکی در رشد و تکامل کانون تأثیر مستقیم دارد زیرا کانون در تلاش است به طور پیوسته بر کیفیت فعالیت های خود و مشاوران عضو بیفزاید و با اعمال نظارت حرفه ای به هنگام ضرورت ، ضوابط و استانداردهای کار را اعتلا بخشد..

خانم هما – سادات گوشه گفت : کانون در سال های اخیر گذشته شرایط متقاضیان عضویت در کانون را از لحاظ پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای و رعایت ضوابط حقوقی با دقت بیشتر بررسی کرده و در صورت احراز صلاحیت با سخت گیری حرفه ای به عضویت پذیرفته است.

سپس آقای علیرضا کریم زاده عضو شورا و دبیر کل کانون با اشاره به عضویت 281 شرکت در کانون که از آن میان 165 شرکت رتبه بندی شده اند گفت : با توجه به اهمیت رعایت مقررات و آیین نامه های کانون که در مجموع در جهت پذیرش اعضای ذی صلاح، حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات مشاوران، رعایت منشور اخلاق حرفه ای با هدف حفظ سرمایه های ملی به اجرا گذاشته می شود طی دو سال گذشته به عضویت بیش از 75 شرکت کانون خاتمه داده شده است.     

وی با تأکید بر نگرش کیفی در سال های اخیر به جذب عضو، اضافه کرد با وجود اعمال دقیق مقررات که به دلیل توجه ویژه به شاخص های کیفیتی، افزایش تعداد اعضاء را محدود می سازد، اظهار داشت : اعضای فعلی کانون با ظرفیتی قابل توجه، قادرند خدمات خود را تقریباً در تمام زمینه های تخصصی مورد نیاز ارائه کنند

در این نشست توضیح داده شد در اجرای ماده 6 اساسنامه کانون در جهت بالابردن دانش تخصصی مشاوران و آموزش مداوم آنان و همچنین سند استراتژیک کانون که بهبود كيفيت ارائه خدمات  را در بند 3-2 مورد تأکید قرار داده و دستیابی به يك مشاوره مطلوب و با كيفيت را منوط به بهره‌گيري از علم و دانش روز دنيا و همچنين الگوبرداري از نمونه‌هاي موفق بين‌المللي از طريق ارتباط و تعامل با نهادها و مؤسسات بين‌المللي دانسته، آموزش و ارتقاء دانش تخصصی اعضای کانون در مرکز توجه این نهاد قرار دارد  و از آنجا که یکی از مؤثرترین راههای ارتقاء کیفیت خدمات مشاوران برگزاری دوره های آموزشی و فراهم کردن بستر مطالعات روزآمد در حوزه های تخصصی آنان می باشد، با تهیه طرح کلی برنامه آموزش مشاوران و تشکیل کارگروه ویژه در سال جاری، اجرایی کردن آموزش های تخصصی در سال 93 ، به عنوان یک فعالیت محوری، در سال پیش رو مورد عمل قرار خواهد گرفت

دبیر کل کانون درپایان به فعال بودن هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات اشاره کرد و افزود: این هیأت به طور منظم در جهت پیاده سازی اخلاق حرفه ای در میان مشاوران عضو و اجرای عدالت در رسیدگی به شکایه ها و تخلفات احتمالی مشاوران، فعالیت دارد.

در پایان این نشست، با توجه به روشنی و شفافیت نظرات بانک ها و کانون، افق روشن گسترش همکاری ها در آینده با بهبود کیفیت ارائه خدمات تخصصی توسط مشاوران و پشتیبانی اصولی بانک از اشاعه فرهنگ استفاده از خدمات مشاوران، مورد تأیید طرفین قرار گرفت.