ايران نيازمند ديپلماسي اقتصادي قوي

تاریخ انتشار : 1397/04/05

تحريم‌هاي پيش رو کشور مسئله‌اي بسيار جدي است و با توجه به شرايط نابسامان اقتصادي، بيش از هر زماني نيازمند ديپلماسي اقتصادي قوي هستيم.

کميل طيبي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، در خصوص عدم ثبات اقتصادي کشور و تغييرات يک شبه قيمت ها، اظهار کرد: نوسانات بازار ارز، طلا، سکه و مشکلات نظام بانکي به اين دليل است که نقدينگي بسيار بالاي جامعه، در حال تشکيل دارايي است.

وي با بيان اينکه از حدود سه ماه پيش قابل پيش بيني بود که غول تورم در کشور بيدار مي شود، گفت: بعد از نوسانات بازارهاي مختلف، به طور قطع تورم افزايش خواهد داشت چرا که بالارفتن نرخ ارز و سکه به نوعي افزايش هاي تورمي را براي اقتصاد ايران ايجاد کرده است.

گراني هاي موجود در بازار ناشي از بعد رواني افزايش قيمت بازار ارز و سکه است

اين اقتصاددان افزود: در حال حاضر گراني هاي موجود در بازار ناشي از بعد رواني افزايش قيمت بازار ارز و سکه است که منجر به بالا رفتن نرخ محصولات و کالاهاي مختلف در بازارهاي داخلي شده است و نمونه بارز آن را در بازار خودرو شاهد هستيم.

وي ادامه داد: زماني که خودرو خارجي به واسطه تغييرات نرخ ارز افزايش و واردات آن متوقف شده، خود به خود مي تواند بر قيمت خودروهاي داخلي اثرگذار باشد، از سوي ديگر افزايش نرخ خودروهاي داخلي ناشي از بالا رفتن هزينه هاي مرتبط با بخش خودرو در صنايع مختلف است.

نوسانات بازار بر افزايش نرخ تورم دامن مي زند

طيبي با تاکيد بر اينکه متاسفانه غول تورم که از مدت ها قبل پيش بيني شده بود امروز خود را نشان داده است، تصريح کرد: نوسانات بازار بر افزايش نرخ تورم دامن مي زند، اما به دليل اينکه طي چند سال گذشته تورم کنترل شده اي داشتيم احتمال مي رود نرخ کنوني تورم به 20 درصد افزايش يابد، در اين شرايط دولت بايد سياست هاي کنترل تورمي را در کشور پياده کند.

وي در خصوص اينکه در حال حاضر چرا کنترل بازارها از دست دولت خارج شده است، اظهار کرد: متاسفانه امروز دولت دچار تنگناهاي مالي و کسري بودجه است، از سوي ديگر رکود حاکم بر کشور موجب انفعال دولت شده و حتي بسياري از شرکت هاي دولتي راندمان و بازدهي مناسب اقتصادي را در اين شرايط ندارند، بنابراين قدرت مانور دولت در شرايط رکودي بسيار کمتر شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با تاکيد بر اينکه تاثير تحريم ها بر ساز و کار روابط اقتصادي کشور تاثير گذار بوده است، تصريح کرد: در شرايط موجود دولت بايد نرخ استفاده از کارشناسان اقتصادي را افزايش دهد و نسبت به تشکيل اتاق فکر با ديدگاه ها و تحليل هاي مختلف در کشور اقدام کند، اما متاسفانه دولت هنوز از اين توان استفاده نمي کند.

ايران بيش از هر زماني نيازمند ديپلماسي اقتصادي قوي است

وي در خصوص پيش بيني اقتصاد ايران براي چند ماه آينده، گفت: تحريم هاي پيش رو کشور مساله اي بسيار جدي است و با توجه به شرايط نابسامان اقتصادي اين عامل بدون شک وضعيت اقتصاد ايران را بدتر خواهد کرد، از سوي ديگر اکنون شاهد آثار رواني تحريم ها در کشور همچون فرار سرمايه ها، خروج شرکت هاي خارجي از ايران و ... هستيم، بنابراين بيش از هر زماني نيازمند ديپلماسي اقتصادي قوي داريم تا ايران بتواند تکليف خود را با اقتصاد جهاني مشخص کند.

طيبي درباره اينکه در شرايط موجود نرخ ارز تا چه ميزان افزايش خواهد يافت، تاکيد کرد: متاسفانه امروز نوسانات بازار ارز ديگر قابل پيش بيني نيست. اگر دولت از ابتدا نرخ متعادلي را براي ارز اعلام مي کرد، اکنون قابل اجرا بود.