تجديد فراخوان عضويت در کارگروههاي تخصصي کانون

تاریخ انتشار : 1397/04/13

با توجه به نزديک شدن فرصت اعلام آمادگي اعضاي محترم براي حضور در کارگروههاي تخصصي، بار ديگر اين اطلاعيه را منتشر و از اعضاي محترم خواهشمنديم کانون را از نظرهاي کارشناسي و ايده هاي نوآورانه خود محروم نفرمايند.

تا پايان وقت اداري شنبه 16 تيرماه منتظر اعلام داوطلبي اعضاي محترم هستيم زيرا براي بررسي موضوع هاي مرتبط با کارگروهها ناگزير از تشکيل به موقع و برگزاري جلسات منظمي هستيم که کانون را به هدف هاي مورد نظر برساند.

همکاران گرامي اعضاي محترم کانون

سلام عليکم،

ضمن آرزوي توفيق ،  به استحضار مي رسانيم برگزاري دوره جديد کارگروههاي تخصصي در چارچوب کميسيونهاي چهارگانه در دست اجراست و اميد است اين نشست ها با حضور صاحبنظران و فرهيختگان عضو کانون، از غناي بيشتري برخوردار شود.

برگزاري موفق کارگروههاي تخصصي در سال هاي گذشته  و بهره مندي از تجارب ارزشمند همکاران در جهت طرح راهکارهاي حل برخي از مشکلات کانون،  شوراي عالي کانون را بر آن داشت ضمن سپاسگزاري از فعالان کميسيونها و کارگروه هاي دوره هاي گذشته که دستاوردهاي قابل اعتنايي براي تعالي کانون به دست آوردند، با اعلام اين فراخوان از داوطلبان حضور در کارگروههاي دوره جديد، اين فعاليت راهگشا را دوباره کليد بزنيم.

کانون اميدوار است بتواند از انديشه هاي مبتکرانه همکاران در قالب اعضاي کارگروههاي تخصصي، به مثابه اتاق فکري ارزشمند و راهگشا در جهت حل چالش ها و جستجوي راههاي نوين پيشبرد برنامه هاي کانون تا نيل به اهداف تعيين شده بهره ببرد.

 خواهشمند است دعوت ما را براي حضور در  کارگروه مورد نظر خود - که در زير از نظرتان مي گذرد - پذيرا بوده ، مراتب را  حد اکثر تا شنبه 16 تيرماه کتبي به دبيرخانه اعلام فرمايند .

شايسته يادآوري است که لازمه حضور مؤثر در اين کارگروهها آشنايي داوطلبان با موضوع، داشتن تجربه عملي و فرصت کافي براي پژوهشهاي مورد نياز و نظم حضور در جلسات است.

توجه اعضاي محترم را به موارد زير جلب مي کنيم :

  • اعضاي محترم مي توانند افزون بر خود از ميان کارشناسان شرکت متبوع و يا ساير شرکتهاي عضو افراد مناسب را معرفي نمايند.
  • حضور مفيد و مؤثر در کارگروهها، در تخصيص امتياز مناسب براي ارتقاء رتبه شرکتها اثرگذار خواهد بود.
  • چنانچه تعداد و تخصص داوطلبان عضويت در کارگروههاي چهارگانه زير، افزون بر تعداد متعارف و مناسب باشد هسته اصلي با انتخاب داوطلبان شکل خواهد گرفت.
  • پيشنهادهاي کارگروهها، جهت تطبيق مفاد آن با آيين نامه هاي داخلي و بررسي امکانات اجرايي ، به شوراي عالي ارائه خواهد شد و طرح ها يا بخشي از آنها که مناسب و اجرايي تشخيص داده شود پس از تصويب شوراي عالي قابل اجرا خواهد بود. بديهي است برنامه برگزاري کارگروهها متعاقب نام نويسي داوطلبان عضويت، به آگاهي اعضاي محترم خواهد رسيد.

کميسيونها و کارگروههاي مرتبط :

  1. کميسيون برنامه ريزي، ظرفيت سازي و توسعه بازار شامل کارگروههاي : " مطالعه و ايجاد رسته هاي جديد - استانداردسازي فرآيندهاي حرفه اي - آموزش "
  2. کميسيون اساسنامه و تقويت و تثبيت جايگاه قانوني کانون شامل کارگروههاي : " اصلاحات اساسنامه - تقويت و تثبيت جايگاه قانوني کانون "
  3. کميسيون بازنگري آيين نامه ها شامل کارگروههاي : " بازنگري آيين نامه هاي انضباطي و اخلاق حرفه اي و تجميع پرداختهاي اعضاء - آيين نامه رتبه بندي - دستورالعمل حق الزحمه خدمات مشاوران"
  4. کميسيون تأمين مالي کانون