ظرفيت هاي کانون براي ارائه مشاوره به کشت و صنعت مکران معرفي شد

تاریخ انتشار : 1397/04/30

در ديدار دو تن از مسئولان شرکت کشت و صنعت مکران با نايب رييس شوراي عالي، ظرفيت هاي کانون در حوزه مشاوره سرمايه گذاري و توانمندي هاي تخصصي اعضاء تشريح شد.

نمايندگان اين شرکت که به منظور دريافت مشاوره هاي لازم براي ايجاد گلخانه اي به وسعت 100 هکتار، توسعه باغ توليد ميوه و همچنين توليد ماهي و ميگو به کانون مراجعه کرده بودند در نشستي که صبح امروز ( شنبه 30 تيرماه) با دکتر عليرضا شيرمحمدي، ضمن آشنايي بيشتر با کانون و حوزه هاي تخصصي اعضاي اين نهاد، از قصد اين کشت و صنعت براي استفاده از مشاوره هاي تأمين مالي از منابع داخلي و همچنين جذب سرمايه گذاري خارجي سخن گفتند.

در اين ديدار نحوه دسترسي به فهرست اعضاي داراي رتبه معتبر و انتخاب مشاور با صلاحيت و مجرب در حوزه مورد نظر، از طريق پايگاه اطلاع رساني کانون، به نمايندگان کشت و صنعت مکران توضيح داده شد.