تاریخ برگزاری نشست مشترک کانون و بانک صنعت و معدن اعلام شد

تاریخ انتشار : 1393/05/20

مشروح خبر


این نشست نیم روزه با هدف ارتقاء سطح تعامل و توضیح سودمندی خدمات مشاوران برای بانک، به تبیین و تحلیل روش های همکاری فیما بین، شناسایی مشکلات احتمالی در مسیر تعاملات کاری و جستجوی راهکارهای عملی و مؤثر در جهت تسهیل، تسریع و تنظیم روش های جاری، ارتقاء کیفیت گزارش ها و چگونگی توسعه دایره همکاری های دوجانبه خواهد پرداخت.
این نشست فرصتی است که نظرات مسؤولان کانون و دیدگاه های مشترک شرکت های مشاورعضو حول محور بررسی وضع موجود و پیشنهاد وضع مطلوب فرآیند همکاری بانک، متقاضیان تسهیلات و مشاوران مطرح و سیاست های مقتضی اتخاذ و در تلاشی مشترک، مسیر همکاری و حرکت هموارتر شود.
بر اساس برنامه اجرایی نشست علاوه بر ارائه گزارش های تحلیلی بانک صنعت و معدن وکانون در دو رسته بررسی طرح ها و نظارت بر اجرای طرح ها و بررسی فرآیند همکاری متقابل توسط مسؤولان و کارشناسان بانک و کانون، در پایان ساعتی نیز برای پرسش و پاسخ حاضران در نظر گرفته شده است.
با توجه به تغییرتاریخ برگزاری نشست، ضروری است اعضای محترم کانون که قبلاً برای حضور در این نشست اعلام آمادگی کرده اند امکان حضور خود را در تاریخ 4 شهریور ماه تأیید و حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 27 مردادماه جاری به دبیرخانه اطلاع دهند.
سایر مدیران محترم عامل شرکت های رتبه بندی شده عضو کانون که مایل به حضور در جلسه هم اندیشی می باشند نیز می توانند تا تاریخ یادشده بالا درخواست حضور خود را به دبیرخانه اطلاع دهند.
اطمینان داریم حضور گسترده اعضای کانون و مشارکت فعال آنان در مباحث مطروحه و دریافت و آشنایی با نگرش مسئولان بانک ، به ارتقاء سطح اعتماد فیمابین، شناسایی ظرفیت های نهفته اعضای کانون و ارتقاء کیفی و کمی همکاری های دوجانبه، خواهد انجامید.
مکان و ساعت شروع جلسه متعاقباً به آگاهی اعضای محترم خواهد رسید.