اولین نشست هم اندیشی بانک صنعت و معدن و شرکت های مهندسی مشاور برگزار شد

تاریخ انتشار : 1393/06/05

مشروح خبر

در این نشست، مـهندس افـخمی ضمن بـیان این كه هـمكاری با شركت های مشاور نقش مؤثری در روند تأمـین مالی طرح های صنعتی دارد، افزود: اولین انتظار بانك از مشاورین ارتقاء كیفیت گزارش‌های امكان‌سنجی است.
مدیرعامل بانك صنعت و معدن تصریح كرد: سطح اعتبار یك گزارش امكان سنجی باید درحدی باشد كه بتواند قابل دفاع بوده و به عنوان یك سند با ارزش تلقی شود.
وی گفت : از آنجاكه در شرایط حاضر بانك های تخصصی با محدودیت منابع روبرو هستند ما باید در مصرف منابع حساسیت و دقت بیشتری داشته باشیم و از اینجاست كه نقش مطالعات امكان سنجی و شركت های مشاور تبلور بیشتری پیدا می كند.
مـهـندس افـخـمی در ادامه سخنان خود به اهمیت و نقش مشاورین درحوزه نظارت اشاره كرده و گفت: گزارش هایی كه در مورد پیشرفت مراحل اجرایی طرح به بانك ارائه می شود باید نشان دهد كه آیا منابع مالی در محل مناسب هزینه می شود و طرح نسبت به برنامه پیش بینی شده موقعیت مناسبی دارد ؟
وی رویكرد جدید بانك در زمینه بانكداری بنگاه های كوچك و متوسط ،كه موجب پذیرش طرح های زیادی توسط این بانك می شود را موقعیت مناسبی توصیف كرد كه شركت های مشاور می توانند با بهره مندی از آن فعالیت های خود را افزایش بخشند.
مدیرعامل بانك صنعت ومعدن افزود : كارما تنها اعطای تسهیلات نیست بلكه این بانك به دنبال آن است كه بسته ای از خدمات نظیر راهنمایی، مشاوره و كمك به حل مشكلات احتمالی را نیز در اختیار صنعتگران و تولید كنندگان كشور قراردهد.
خانم هماسادات گوشه رئیس شورای عالی كانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانكی نیز در سخنانی بانك صنعت ومعدن را حامی کانون دانست و افزود: ما بانك صنعت ومعدن را عامل اصلی ترویج فرهنگ استفاده از مشاوران، به ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی می‌دانیم ، اما خدمات خود را در این زمینه محدود نکرده و به دنبال عملكردی گسترده تر هستیم.
هماسادات گوشه با اشاره به این كه این كانون، نگاه به آینده، براساس تحلیل منتقدانه گذشته را به عنوان روش خود تـعـریف كرده است، ابـراز امیدواری كرد كه مشاوران كانون یاد شده بتوانند نقش بیشتری در مصوبات بانك صنعت و معدن داشته باشند.
دكتـرمـعـمـارنـژاد عـضو هـیأت مـدیره بانك صنعت و معدن نیز در ادامـه ایـن نـشـست با بیان این كه رابطه بانك صنعت و معدن و كانون مشاوران رابطه همكاری است افزود: انتظار ما از مشاورین، حرکت هرچه بیشتر آنان درجهت رعایت استقلال و رفتار حرفه‌ای است.
وی در تشریح این موضوع افزود: مشاورین به هنگام تهیه گزارش امكان سنجی باید با تكیه بر رفتار حرفه ای گزارشی واقع گرایانه را به بانك ارائه كنند و نباید به دنبال توجیه و تأیید طرح باشند. این عضو هیأت مدیره بانك صنعت ومعدن در ادامه، توجه به اهلیت سرمایه گذارانی را كه جهت تهیه طرح های توجیهی به شركت های مشاورین مراجعه می‌كنند، مهم دانسته و در نظر نگرفتن آن را یكی از عوامل پدید آمدن معوقات بانكی برشمرد.
به گفته وی ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرح های كوچك و متوسط با بنگاه های بزرگ تفاوت اساسی دارد و برای این طرح ها باید فرمت های جدیدی از گزارش نویسی تهیه شود.
یادآور می شود در بخشی از این نشست هم اندیشی بانك صنعت و معدن و شركت های مشاور، نمایندگان بانك و كانون هر یك در قالب گزارشاتی به بیان نقاط و قوت ضعف شیوه جاری تعاملات فی‌مابین و انتظارات متقابل جهت بهبود همكاری‌ها پرداختند و در بخش پایانی، جلسه پرسش و پاسخ جهت بررسی و رفع مشكلات موجود در مسیر همكاری بانك و شركت های مشاور برگزار شد.