کانون خواستار اخذ تأییدیه اهلیت مشاور از کانون و ثبت خاتمه کار در سامانه ثبت قراردادها شد

تاریخ انتشار : 1393/06/12

مشروح خبر


در جلسه هم اندیشی بانک صنعت ومعدن با کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی که پیش از ظهر سه شنبه 4 شهریور ماه برگزار شد فرآیند امکان سنجی و نظارت برطرح های صنعتی و توسعه تعامل دو نهاد با حضور مهندس افخمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن، اعضای هیأت مدیره ، معاونین و جمعی از مدیران و كارشناسان این بانك، اعضای ادوار شورای عالی و جمعی از اعضای کانون بررسی شد.
رییس شورای عالی کانون در این نشست مشترک سخنانی در ارتباط با برنامه ها، ظرفیت ها، نحوه همکاری با بانک صنعت ومعدن و چگونگی ارتقاء سطح کیفی خدمات و ایجاد بازار کار برای مشاوران، سخنانی ایراد کرد.


خلاصه ای از سخنان خانم هما سادات گوشه به شرح زیر است:

با سپاس از حمایت ها و تلاش های مدیران محترم بانک صنعت و معدن در برگزاری این نشست، امیدوارم در پایان به تشکیل کارگروه هایی که قرار است اهداف ارزشمندی را که امروز مطرح می شود پی گیری کنند و به نتیجه برسانند، نایل شویم.
شنیدن صحبت های مدیران بانک صنعت و معدن می تواند افق روشن تر و بازتری را روبه روی مشاوران باز بکند.
اعضای ادوار مختلف شورای عالی کانون، باوجود اینکه بانکی نبوده اند به معنای واقعی و به اتفاق این باور را دارند که، بانک صنعت و معدن حامی معنوی و یاریگر اصلی ترویج فرهنگ استفاده از مشاور است. زیرا با اعتقاد بانک به خدمات مشاوره و با کمک بانک بود که مشاوران مجال انجام کار درست تر و با کیفیت تر پیدا کردند و آنگاه کانون برای هدایت مشاوران در مسیر درست و نظارت بر عملکرد آنان شکل گرفت و همان طور که آقای افخمی مدیر عامل محترم انک صنعت و معدن اشاره کردند شایسته است که اعضای کانون، از این نقطه شروع خود را به عنوان مشاوران قابل حضور در بازارهای بین المللی ارتقاء کیفی دهند. دسترسی به این هدف ممکن است اما البته با تلاش بسیار و ایجاد باور در بدنه کارشناسی بانک ها و شرکت های مشاوره ای و مدیریت کلان کشور.
اگرچه بانک ها یاریگر ترویج فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره ای به ویژه در حیطه سرمایه گذاری و فعالیت های مختلف اقتصادی هستند ولی کانون حیطه خدمات مشاوران را محدود به این حوزه نمی داند زیرا به عنوان یک نهاد غیر دولتی و غیر انتفاعی قادر است بسیار گسترده تر عمل کند و مشاوران عضو کانون به عنوان کنشگران اقتصادی و توسعه ای می توانند و باید در کنار سایر سازمان های بستر ساز توسعه متوازن و همه جانبه، راه را هموارتر کنند و امکان تصمیم سازی بهتری را فراهم سازند.
یکی از مشکلات موجود بر سر راه مشاوران در سطح کشور این است که اطلاعات و آمار کامل در اختیار ندارند و امیدوارم کانون و بانک صنعت و معدن بتوانند به کمک هم یک بانک اطلاعاتی کامل فراهم آورند که بتوان از این طریق به نتیجه گیری های درست تر دست یافت و بانک اطلاعاتی را برای نسلهای دیگر هم حفظ کرد.
کانون معتقد است کار مشاوره می تواند بسیار فراتر از آنچه که امروز ارائه می شود عرضه شود. اگر نقش مشاوران آنچنانکه شاید در برخی جوامع دیده نمی شود شاید از آن جهت است که جامعه مخاطبان ما به اشتباه فکر می کند که موضوع مشاوره در فرآیند اعطای تسهیلات، گامی اضافی و تحمیلی است و مانند بسیاری از موارد از محتوا خالی شده است اما تلاش ما در کانون برآن است که ارزش های واقعی مشاور را نشان دهیم.
وظیفه نظارتی کانون فعالیتی بسیار پراهمیت در حفظ شخصیت و هویت کانون است به طوری که در یک سال گذشته حدود 70 شرکت عضو کانون به دلیل عدم فعالیت که خود ناشی از نبود کار بود از عضویت کانون خارج شده اند و امید است با بشارتی که مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن درباره فعالیت صنایع کوچک SME دادند بتوانیم اعضای کانون را در شهرستان ها در این حوزه فعال کنیم و با ارائه آموزش ها شرایطی را فراهم آوریم که بتوانند در سطح صنایع کوچک بانک صنعت و معدن را یاری کنند.
سیستم بانکی تنها مخاطب ما نیست. ما اعتقاد داریم مشاوران می توانند در تصمیم سازی حضوری فعالتر داشته باشند و به همین دلیل دامنه حضور کانون اکنون در اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی کشور، گسترش پیدا کرده است، ما در کمیسیون های تخصصی حضوری مستمر داریم، با تفاهمنامه هایی که متمرکز بر همکاری دوجانبه با نهادهای سیاستگذار وجود دارد سعی می کنیم این حضور را مفیدتر عرضه کنیم. تفاهمنامه امضاء شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و تفاهمنامه اصولی با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بعد کارشناسی و چند نهاد دیگر ازجمله صندوق حمایت از طرح های دانش بنیان از آن جمله اند.
مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن در آماری که در مجمع عمومی بانک ارائه کردند به رشد 149 درصدی مصوبات این بانک در سال 92 نسبت به سال 91 اشاره داشتند که تعداد آن در سال 92 به 212 طرح می رسید. امید ما این است که نقش مشاوران در این سرعت بخشیدن به کار دیده بشود و نقش مشاوران اثرگذار هم بوده باشد.
آقای مهندس افخمی در سخنان افتتاحیه نشست مشترک، به داشتن تخصص در زمینه های خاص تأکید کردند. شایسته توضیح است که این توانمندی در برخی از شرکت های عضو کانون وجود دارد و اگر بازار کار وجود داشته باشد در بسیاری از شرکت های عضو تجربه عمل به صورت کنسرسیوم موجود است و حتی این توانمندی قابل ارتقاء است.
در ارتباط با ارتقاء سطح کیفیت گزارش های مشاوران، شخصاً اعتقاد دارم می باید اولویت اصلی فعالیت کانون بر روی این موضوع متمرکز باشد. معتقدم در حفظ آنچه که در توان است باید کوشید و آنچه را که در توان نیست باید کسب کرد.
واقعیت آن است به خاطر محدودیت ها و محرومیت هایی که در حال حاضر کشور با آن روبه روست، کنترل صحت اطلاعات به سادگی امکان پذیر نیست و این مطلب با عدم توانایی تفاوت دارد. دست کم بسیاری از مشاوران حداکثر تلاش خود را برای انجام کنترل های متعدد به عمل می آورند که البته این حد امکان فاصله زیادی با حد مطلوب دارد و ما ایمان داریم که با کمک های بانک و دسترسی به مراکز اطلاعاتی نهادهای بین المللی، شاید بتوان بسرعت به این هدف رسید.
مدیر عامل بانک صنعت و معدن، نگاه به آینده برپایه تحلیل منتقدانه گذشته را مطرح کردند و این کاری است که به صورت مستمر در کانون تعریف کرده ایم. در تعامل با بانک صنعت و معدن، سعی کردیم نیازهای این بانک را درست بشناسیم و سعی کنیم در بعد کارشناسی آنها را تأمین نماییم. در مقابل کانون هم انتظاراتی از بانک دارد که کانون را برای اعمال نظارت دقیق تر کارشناسی کمک کند و حداقل دو نیاز اولیه کانون یعنی گرفتن تأییدیه اهلیت مشاور -که به معنی حمایت از سامانه ثبت قراردادها و تعمیق فعالیت آماری کانون است- ثبت خاتمه کار در این سامانه تأمین کند. زیرا در غیر این صورت ظرفیت کار مجاز همزمان مشاور آزاد نمی شود که این نتایج زیانباری در پی دارد. و پایان سخن اینکه بانک صنعت ومعدن می تواند در این مرحله کمک بسیاری به کانون انجام دهد.

 

DSC 6894