جنگ‌هاي ارزي ؛ روايتي حيرت‌انگيز از جنگ اقتصادي کشورها با ابزار پول و طلا

تاریخ انتشار : 1397/05/13

سقوط‌هاي ملي و اجتماعي به دفعات زياد اتفاق افتاده‌اند، اما به سادگي ناديده گرفته شده يا فراموش شده‌اند. ولي نه تاريخ فراموشکار است و نه سيستم‌هاي پيچيده از رفتاري که بايد انجام بدهند، سر باز مي‌زنند. بازارهاي سرمايه و ارزها، سيستم‌هاي پيچيده‌اي هستند و در پايان سقوط خواهند کرد. مگر اينکه مهار شوند، به قسمت‌هاي کوچک‌تري شکسته شوند و اندازه‌شان کاهش پيدا کند. در واقع جنگ‌هاي ارزي در نهايت جنگي بر سر نقش و ارزش دلار است. با وجود اين، به دليل معرفي مشتقات مالي، هرم مالي بالا و چاپ بي‌رويه پول و تضعيف طلا، دلار ماهيت تازه‌اي پيدا کرده است. حالا زمان سابق نيست که دلار را نجات دهند و زمان براي نجات دلار نيز در حال کوتاه شدن است. نويسنده جنگ‌هاي ارزي با متني روان و همه‌فهم توانسته سراسيمگي و سردرگمي را از مخاطبان تحولات اقتصادي و پولي امروز دنيا بگيرد و به آنها نشان دهد جامعه و اقتصاد دنيا در کجاي تاريخ ايستاده‌اند. کتاب او مانند کليدي است که بسياري از روابط نامفهوم و گنگ کشورها و ابرقدرت‌ها را از منظر پولي و نقش طلا در اين ميان رمزگشايي مي‌کند. او به خوانندگانش نشان داده است همين پول ساده‌اي که هر روز با آن سروکار دارند، تا چه حد مي‌تواند ابزاري براي تحولات سياسي در دنياي امروز باشد و روابط کشورها را تغيير دهد.