بزرگان مکتب اتريش اقتصاد از نگاه 15 نظريه‌پرداز

تاریخ انتشار : 1397/05/13

کتاب حاضر خوانندگانش را با ديدگاه‌هاي نظريه‌پردازان مکتب اتريش و منابع الهام آنها، يعني مباحثات کلامي متالهين مسيحي، در سده‌هاي 16 و 17 ميلادي آشنا مي‌کند.

 

در واقع خواننده در اين اثر با 15 مقاله روبه‌رو مي‌شود که نويسندگان آنها همگي از برجستگان مکتب اتريش هستند و در مقالات خود به معرفي پيشگامان و نيز نمايندگان قديم و جديد و مهم اين مکتب پرداخته‌اند.

 

اگر آغاز شکل‌گيري تاريخ مکتب اتريش را در دهه‌هاي 1870 و 1880 ميلادي يعني انتشار نوشته‌ها، مقالات و مجادلات قلمي کارل منگر بدانيم، اين کتاب را مي‌توان به نوعي بررسي انديشه اقتصادي مکتب اتريش از مدت‌ها پيش از آن زمان دانست.