بانک انصار خواستار همکاری با کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی شد

تاریخ انتشار : 1393/07/28

مشروح خبر


سید کاظم میربابائی با تأکید به برنامه خدمات ارائه سرمایه در گردش بانک انصار به واحدهای تولیدی، کشاورزی، صنعتی و خدمات بازرگانی، تمایل بانک انصار به استفاده هرچه بیشتر از خدمات مشاوران عضو کانون را اعلام و خواستار برنامه ریزی متقابل در جهت اجرایی کردن این مطلب شد.
وی با اشاره به راه اندازی 600 شعبه و 80 باجه با بیش از 5000 نیرو در سراسر کشور گفت : از آنجا که زمینه ارائه خدمات بانکی متنوع توسط این بانک به مشتریان در اقصی نقاط کشور فراهم شده و این بانک مصمم است علاوه بر ارائه تسهیلات به طرح های ایجادی ، سرمایه درگردش نیز به واحد های تولیدی عرضه کند لذا  همکاری مشاوران ذی صلاحی که زیر چتر نظارتی کانون فعالیت می کنند به ویژه در استان ها می تواند به تصمیم گیری مدیران این بانک در ارائه تسهیلات کمک کند.
دبیر کل کانون نیز در این نشست ضمن توضیح فرآیند همکاری این نهاد با سیستم بانکی، به ظرفیت های تخصصی گردآمده در کانون اشاره کرد و همکاری و تعامل با سیستم بانکی را در همه زمینه هایی که اعضای کانون برای فعالیت در آنها به کسب رتبه از کانون نائل آمده اند، از مأموریت های اصلی این نهاد برشمرد.
در پایان مقرر شد اینگونه نشست ها تا حصول نتیجه عملیاتی پی گیری شود.