آغاز تعامل کانون با مرکز ملي رتبه بندي اتاق ايران

تاریخ انتشار : 1397/05/24

پيش از ظهر امروز ( چهارشنبه 23 مردادماه ) تني چند از اعضاي  شوراي عالي و دبيرکل کانون با مسئولان مرکز ملي رتبه بندي اتاق ايران ديدار و گفت و گو کردند.

در اين ديدار که در محل اتاق بازرگاني ايران صورت گرفت امين الله فرهادي مدير عامل مرکز ملي رتبه بندي به معرفي اين مرکز و اهداف آن پرداخت و افزود : ايجاد تمايز بين  فعالان اقتصادي از طريق بکارگيري روشهاي علمي و عادلانه رتبه بندي اصلي ترين هدف اجرايي اين مرکز است و فراهم آوردن بستر قابل اعتماد براي اعطاي امتيازات ويژه به فعالان اقتصادي رتبه بندي شده و همچنين تسهيل روابط تجاري داخلي و بين المللي از طريق اطلاع رساني مناسب از رتبه فعالان اقتصادي، از ديگر اهداف تعيين شده براي اين نهاد شمرده مي شود.

آنگاه دکتر حميدرضا حقيقت پژوه رييس شوراي عالي کانون ، ضمن تشريح چگونگي تشکيل اين نهاد به ضرورتهاي اقتصاديي که به شکل گيري کانون انجاميد اشاره کرد و با تأکيد بر نخستين بند از مجموعه وظايف و اختيارات کانون که تعيين صلاحيت و رتبه بندي و نظارت بر حسن عملکرد مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي را از اهداف ايجاد اين نهاد برشمرده است به سازوکار رتبه بندي اعضا در کانون اشاره کرد و دقت نظر در اعمال مؤلفه هاي امتياز دهي و نظارت مستمر بر عملکرد مشاوران را ضامن حفظ کيفيت خدمات مشاوره اي دانست.

سپس کارشناسان حاضر در نشست با طرح نقاط مشترک مأموريت هاي دو نهاد ، بر توسعه تعامل متقابل تأکيد کردند و در پايان مسئولان کانون آمادگي اين نهاد را براي همکاري هاي گسترده تر با مرکز ملي رتبه بندي اتاق ايران، اعلام کردند.

در اين ديدار دکتر شيرمحمدي نايب رييس و راضيه دانش خضري عضو شوراي عالي و مديران بخش رتبه بندي کانون نيز حضور داشتند.