مطالعات طرح جامع فولاد کشور به شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک واگذار شد

تاریخ انتشار : 1393/09/15

مشروح خبر


مهدی کرباسیان در نامه خود به صندوق توسعه ملی ایران، معاونت های معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برق و انرژی وزارت نیرو و شرکت های ملی گاز و ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ، سازمان زمین شناسی و بانک های صادرات ایران، ملی، تجارت و صنعت و معدن ، با توجه به گستره مطالعات طرح جامع فولاد کشور و لزوم جامعیت آن از نقطه نظر فنی، مالی، اقتصادی و منابع زیربنایی در سطح کشور، خواستار شد تا کلیه نهادهای یاد شده اطلاعات مورد نیاز شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک را در اختیار ایشان قرار دهند.