نخستین نشست هم اندیشی اعضای کانون در سال جاری برگزار شد

تاریخ انتشار : 1393/09/18

مشروح خبر


در این نشست که خانم هما سادات گوشه، رییس شورای عالی کانون مدیریت آن را بر عهده داشت مسائل پیش روی شرکت‌ها طرح و راهکار‌های رفع آن بررسی شد.
خانم سادات گوشه با بیان اینکه انجام مطالعات امکان سنجی با استفاده از خدمات شرکت‌ های عضو کانون به خوبی جا افتاده است گفت: با وجود این، سطوح بالاتری از مراجعه و اعتماد مورد انتظار کانون است.
شرکت کنندگان با بیان این مطلب که در حوزه نفت و فولاد هیچ طرحی بدون امکان سنجی توسط شرکت های عضو کانون قبول نمی شود؛ بر این گفته صحه گذاشتند و ابراز امیدواری کردند همکاری دو جانبه در تمامی حوزه ها به همین نحو باشد.
ترغیب بانک مرکزی به استفاده از خدمات شرکت های عضو کانون برای نظارت و امکان سنجی طرح ها، پیشنهاد دیگری بود که مطرح شد زیرا عضویت شرکت‌ ها در کانون بیانگر صحت انجام مطالعات مشاوره‌ای آن شرکت ارزیابی می شود و از طرف دیگر این امر به گسترش سلامت و فضای رقابتی یاری می رساند.
در ادامه نمایندگان شرکت های مدعو بر لزوم استفاده از متن قراردادهای تیپ کانون، اعتمادسازی در بخش تأمین اعتبار بانک ها و فراهم سازی بستر لازم در جهت حضور مشاور در مبادی صدور مجوز، تاکید کردند و خواستار توجه بیشتر بانک ها به نقش نظارتی کانون شدند.
وجود معدود مشاوران دلال مآب که مسیر مشاوره را با مشکل مواجه می کنند، از انتقادات یکی از شرکت کنندگان بودکه رییس شورای عالی در پاسخ مهرفروشی را پدیده ای مذموم دانست و افزود: در تلاشیم با الزامی کردن رجوع به سامانه ثبت قرارداد و پایش فعالیت شرکت‌ها، به مرور زمان این معضل را برطرف کنیم. برای جلوگیری از این روند گزارش مشاوران باید به تأیید کانون برسد.
گفتنی است نمایندگان شرکت های مهندسی مسینان، مشاورین صنعت خدمات اورژوان، مهندسی و مدیریت فن آوران سامیک، نرم افزاری پویا مهر، رایورز سیستم پویا، گسترش علوم زیستی، کیمیا صنعت دنا، تدبیرگران بهساز ملت، آمیار پولاد، سروش صنعت کمره و خدمات مالی، حسابداری و مشاوره سرمایه گذاری دی و ایرانیان در این هم اندیشی حضور داشتند.