پیوند متقابل درگاه های اطلاع رسانی کانون و اعضاء

تاریخ انتشار : 1393/10/09

مشروح خبر


با این همه، در نگاهی به مجموع شرایط موجود، لازم به نظر می رسد این تلاش نه تنها تا دستیابی به شاخص های قابل قبول، بلکه به موازات فعالیت کانون، ادامه یابد و از شیوه های مؤثرتر در این مسیر بهره گیری شود.
همان گونه که کانون نشانی وب سایت های آن دسته از اعضای محترم کانون را که برای شناساندن سازمان، خدمات و ظرفیت های تخصصی خود به راه اندازی درگاه های اطلاع رسانی ( وب سایت ) اقدام کرده اند، در پایگاه اطلاع رسانی خود پیوند کرده، انتظار دارد اعضای کانون نیز نشانی وب سایت کانون ( www.abcic.ir ) را متقابلاً در فضای مناسبی از وب سایت خود قرار دهند و به صورتی مناسب مراجعه کننده را به منظور آگاهی بخشی نسبت به جایگاه انتظامی کانون در ارتباط با مشاوران عضو، راهنمایی کنند.
اطمینان داشته باشند این اقدام، گامی مهم و مؤثر در اعتماد سازی متقاضیان خدمات مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری نسبت با اعضای کانون خواهد بود.
همچنین درخواست می کند آن دسته از اعضای کانون که به معرفی وب سایت خود به کانون اقدام نکرده اند در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام فرمایند تا موتور جستجوی مشاور مجاز در پایگاه اطلاع رسانی کانون، متقاضیان را برای کسب آگاهی های لازم به این سایت ها هدایت کند.
در تحقق هدف یاد شده، استفاده از لوگوی کانون یا ذکر عنوان " عضویت در کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی " در سربرگ شرکت های عضو نیز توصیه می شود.