الزام شعب بانک کشاورزي به پذيرش طرحهاي تهيه شده توسط اعضاي کانون

تاریخ انتشار : 1397/06/12

اداره کل اعتبارات و هدايت سرمايه گذاري بانک کشاورزي در پاسخ به مکاتبه کانون با ابلاغ نامه اي به کليه شعب بانک در سراسر کشور، ضمن تأييد اين امر که مشتريان اعتباري مي توانند با مراجعه به شرکت هاي مشاور عضو کانون – با گرايش کشاورزي و صنايع تبديلي و قبول تعرفه هاي بانک ياد شده – نسبت به تهيه طرحهاي توجيهي ( امکان سنجي ) اقدام کنند، شعب بانک را ملزم به پذيرش طرحهاي تهيه شده به وسيله مشاوران عضو کانون کرد.

کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي ضمن سپاسگزاري از مديريت کل محترم اعتبارات و هدايت سرمايه گذاري بانک کشاورزي که از آغاز به کار کانون، از فعاليت و خدمات آن حمايت و استقبال کرده و در اين مورد نيز به شفاف سازي نحوه استفاده از خدمات اعضاي کانون اقدام نموده است، ابراز اميدواري کرد که همکاري هاي متقابل دو نهاد در جهت توسعه و تحقق اقتصاد مقاومتي کشور، پيوسته عميق تر و گسترده تر شود.