همکاري کانون با مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، کليد خورد

تاریخ انتشار : 1397/07/03

تني چند از اعضاي شوراي عالي کانون در ديدار با معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي، از ظرفيت ها و توانمندي هاي کانون و تمايل اين نهاد به همکاري هاي نزديکتر سخن گفتند.

در اين جلسه که پيش از ظهر روز دوشنبه 2 مهرماه در دفتر کار  محمد معزالدين معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور مناطق آزاد تجاري برگزار شد حاتمي يزد و خانم دانش خضري اعضاي شوراي عالي  و کريم زاده دبير کل کانون حضور داشتند.

در ابتدا خانم دانش خضري از نحوه تشکيل کانون، اهداف و مأموريت هاي اين نهاد صحبت کرد و سپس با اشاره به دستاوردهاي تخصصي کانون به تشريح پتانسيل هاي موجود براي سرمايه گذاري در استانها و مناطق آزاد تجاري پرداخت و افزود در چهار سال اخير بيش از 4000 طرح با سرمايه گذاري ثابت بيش از 2260 هزار ميليارد ريال توسط مشاوران عضو کانون امکان سنجي و نظارت شده که نشانگر ظرفيت تخصصي کانون است و اين رقم تازه کمتر از 5 درصد طرحهاي اجرايي در کشور را شامل مي شود.

وي در ادامه بحث به اين واقعيت اشاره کرد که در بسياري از مناطق آزاد تجاري تجهيزات لازم در اختيار است و فقط بايد تکنولوژي وارد کنيم که خيلي هزينه بر نخواهد بود در حالي که هم اکنون SME ها بسيار هزينه بر شده است.

او افزود به نظر مي رشد در شرايط حاضر بازارهاي داخلي پاسخگوي سرمايه گذاري ها نيست و مي بايد درطراحي هاي مفهومي به شناسايي و محوريت صادرات تمرکز کنيم.

معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور مناطق آزاد تجاري نيز ضمن استقبال از آمادگي کانون جهت همکاري و تمايل مناطق آزاد تجاري به همکاري گسترده با اين نهاد افزود : لازمه موفقيت اين همکاري دسترسي به داده هاي در اختيار کانون و انجام کليه خدمات در طول مدت اجراي پروژه ها از نقطه آغاز تا پايان توسط مشاوران عضو کانون است و مناطق آزاد عرصه مناسبي است که بجد به خدمات مشاوران اين نهاد نياز دارد.

حاتمي يزد عضو شوراي عالي نيز با اشاره به تغيير رويکرد مناطق آزاد از واردات به صادرات ، گفت با اين رويکرد فضاي کار مساعدي براي امکان سنجي و تأمين مالي طرح ها در برابر مشاوران سرمايه گذاري فراهم خواهد شد که ظرفيت تخصصي کانون در رسته ها و گرايش هاي متعدد مي تواند به کمک توسعه مناطق آزاد بشتابد.

در ادامه جلسه دکتر معزالدين آمادگي خود را براي تشکيل جلسه مشترک کانون با حضور مديران عامل مناطق آزاد کشور اعلام و اضافه کرد مي توان با ايجاد ميز سرمايه گذاري در ساختمان مرکزي مناطق آزاد تجاري و اختصاص آن به کانون، ارتباط دو نهاد را به طور تنگاتنگ حفظ کرد.  

دو طرف تمايل خود را براي امضاي يک تفاهمنامه همکاري اعلام داشتند.