ثبت نام سمينار فرصت هاي سرمايه گذاري

تاریخ انتشار : 1397/07/04

برگزاري سمينار آموزشي

                    ” فرصت هاي سرمايه گذاري ؛

                                                         شناسايي، معرفي و جذب "

با ايجاد رسته مشاوره سرمايه گذاري خارجي ( تأمين منابع خارجي براي بخش خصوصي ) و در جهت ايفاي وظيفه کانون نسبت به ارتقاء سطح دانش تخصصي اعضاء، شوراي عالي کانون برگزاري سمينار آموزشي فرصت هاي سرمايه گذاري ؛ شناسايي، معرفي و جذب را به عنوان پيش نياز دريافت رسته مشاوره سرمايه گذاري خارجي ( در کنار ساير شرايط احراز ) مورد تأکيد قرار مي دهد و براي تحقق هدف توانمند سازي اعضاء برگزاري سمينار مذکور را با مدل انجمن جهاني توسعه سرمايه گذاري خارجي  ( WAIPA  )    در دستور کار خود دارد.

با يادآوري چند نکته زير :

  • براي حضور موفق در اين دوره امتياز قابل توجهي در رتبه بندي شرکت متبوع در شاخص امتيازات نيروي کارشناسي پيش بيني خواهد شد.
  • دريافت گواهينامه حضور در اين دوره آموزشي پيش نياز دريافت رسته مورد نظر است.
  • دليل برگزاري اين سمينار، هزينه بالاي حضور در دوره هاي خارجي يا دعوت از استادان  خارجي براي برگزاري دوره در  داخل کشور مي باشد.
  • در پايان دوره گواهينامه رسمي از سوي کانون ارائه خواهد شد.

از کليه اعضاي کانون براي معرفي افراد مورد نظر شرکت در اين سمينار که در دو نيمروز 24 و 25  آذرماه سال جاري ( از ساعت 8 صبح الي 12 ) برگزار خواهد شد دعوت به عمل مي آيد.

هزينه پيش بيني شده به ازاء حضور دو نفر از هر شرکت عضو 6  ميليون ريال است و شرکت هايي که تا پايان مهرماه نسبت به ثبت نام کارشناسان خود اقدام کنند از 10  درصد تخفيف برخوردار خواهند شد.

*******                                                                 

 

سرفصل هاي آموزشي مربوط :

-           تعريف سرمايه گذاري خارجي

-           Green Field & Brown Field

-           نقش آژانس هاي جذب سرمايه خارجي در دنيا

-           رابطه آژانس هاي سرمايه گذاري خارجي و دولت

-           ساختار آژانس هاي جذب سرمايه خارجي

-           فرآيند تصميم گيري سرمايه گذاران خارجي

-           رقابت مقاصد سرمايه گذاري در جذب سرمايه

-           تدوين استراتژي براي جذب سرمايه خارجي

-           بررسي استراتژي کشورهاي منتخب در جذب سرمايه خارجي

-           پيشنهاد استراتژي براي جذب سرمايه در ايران (پروژه کاربردي)

-           جايگاه ايران در رقابت براي جذب سرمايه خارجي

-           جذب سرمايه خارجي و تحريم هاي خارجي

-          نمونه هاي موفق سرمايه گذاري خارجي در ايران

سمينار در محل ساختمان شماره 3 اتاق بازرگاني تهران واقع در خيابان قائم مقام فراهاني ، خيابان ميرزاحسني ، پلاک 18 طبقه اول ، خانه تشکل ها، برگزار خواهد شد.

علاقه مندان مي توانند با واريز مبلغ يادشده ( 6000000 ريال براي دونفر) به حساب شماره 1-3189207-850-103 به نام  کانون در بانک اقتصاد نوين و ارسال کپي آن به دبيرخانه کانون نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

براي دريافت اطلاعات بيشتر مي توانيد با روابط عمومي کانون ( داخلي شماره 113 ) تماس حاصل فرماييد.