مجمع عمومی عملکرد سال 93 کانون و برنامه سال 1394 را تصویب کرد

تاریخ انتشار : 1394/01/23

مشروح خبر


این مجمع عمومی پيرو دعوت از اعضای کانون از طریق درج دعوت رسمی در روزنامه دنیای اقتصاد، انتشار اطلاعیه در پایگاه اطلاع رسانی و ارسال پیامک های کوتاه، با حضور اعضای حاضر در آمفی تئاتر هتل سیمرغ به ریاست رییس شورای عالی کانون برگزار شد .
پس از انتخاب آقایان فضل الله سواد و حسین پور رحیم به عنوان نظار و خانم فاطمه کریمی به عنوان منشی، مجمع وارد دستور شد و در آغاز خانم هما – سادات گوشه رییس شورای عالی کانون گزارشی از عملکرد کانون در سال 93 و دستاوردهای این دوره از فعالیت شورای عالی و برنامه های مهم سال 94 کانون را به اطلاع حاضران رسانید و سپس بازرس قانونی و خزانه دار شورا گزارش مالی سال منتهی به 30 آذر 1393 و سرفصل های بودجه پیشنهادی سال 94 را تشریح کردند.
اعضای حاضر در نشست پس از استماع گزارش های یاد شده ، ترازنامه و صورت های مالی دوره منتهی به 30/9/1393 را با اکثريت آرا تصويب کردند.
همزمان برنامه های سال 94 و بودجه پيشنهادی برای اجرای برنامه ها با اکثريت آرا تصويب شد .
مجمع عمومی عادی همچنین مؤسسه حسابرسی فریوران هدف را با کسب 31 رأی از مجموع 42 رأی به عنوان بازرس قانونی کانون و مؤسسه امین حسابرس افق را با کسب 11 رأی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب کرد.
این نشست در ساعت 18 به کار خود پایان داد.