دومین نشست کمیته هماهنگی همایش استانی خراسان رضوی برگزار شد

تاریخ انتشار : 1394/04/06

مشروح خبر


این کمیته که با هدف پیشبرد اهداف کانون و پیش بینی تمهیداتی برای تقویت همکاری اعضاء در استان خراسان رضوی،  شکل گرفته، در دومین نشست خود ضمن تأکید بر ایجاد بازار مطمئن و حاشیه سود مشروع، بر تمرکز روی پروژه ها و طرح های کلیدی استانی و محدود نکردن ظرفیت های مشاوران حول طرح های کوچک را، مورد اشاره قرار داد.
حاضران همچنین با تأکید بر انسجام و ارتباط مستمر اعضاء و بررسی آسیب های طرح ها و راه حل آنها، خواستار ایجاد کنسرسیوم و جذب پروژه های بزرگ و احیاناً خلق آنها با حمایت کانون از نهادهای اصلی استان شدند و جنبه های مختلف همایش استانی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
در این نشست وظایف ارتباطات سازمانی، آموزش و محتوا، کنداکتور و برآورد مالی، ارتباط با دانشگاه و مؤسسات مالی اعتباری و اطلاع رسانی و تبلیغ همایش، بین داوطلبان تقسیم و مأموریت هرکدام مشخص شد.
در پایان مقرر شد نشست بعدی کمیته به زودی در محل یکی از شرکت های عضو ترتیب یابد.