تأکید مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس به همکاری با کانون

تاریخ انتشار : 1394/05/31

مشروح خبر


این مدیریت با اشاره به اینکه شعب بانک کشاورزی در استان فارس از توان تخصصی مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری عضو کانون در تهیه گزارش های امکان سنجی استفاده می کنند افزوده است شعب تابعه این مدیریت بر اساس دستورالعمل های ابلاغی الزام دارند این مهم را به انجام رسانیده و از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نکنند .
کانون در نامه خود خطاب به کلیه بانک های استان فارس با اشاره به نشانه های برون‌رفت از رکود اقتصادی در نیمه راه کار دولت یازدهم، این توفیق را حاصل توأمان برنامه‌ریزی، بهره گیری از نیروهای کارشناسی و کارآمدی دست اندرکاران و عشق به سربلندی کشور و رفاه ملت دانسته و ضمن معرفی جایگاه کانونی این نهاد، به مهمترین وظیفه کانون که توسعه خدمات مشاوره‌ای به منظور تسريع، تسهيل و تقويت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي ( اعم از كالا و خدمات) و ايجاد تعامل با سازمان‌ها و نهادهاي ملي و بين المللي به منظور بسط و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوران در امر سرمايه‌گذاري است؛ اشاره کرده و هدف از ایجاد آن را حفظ منابع ارزشمند و در عین حال محدود مالی ( اعم از منابع بانکی و بخش‌های دولتی و خصوصی) و کمک به آن توسعه اقتصادی دانسته که برنامه‌ریزان برای سند چشم‌انداز 1404 ترسیم کرده‌اند.