گسترش پهنه حضور پست بانک در اعطای تسهیلات خُرد و متوسط با تأمین مالی طرح های فن آوری اطلاعات و استفاده از خدمات اعضای کانون

تاریخ انتشار : 1394/06/30

مشروح خبر


در آغاز نشست، مدیر عامل پست بانک به بیان مأموریت ها و راهبردهای بانک به ویژه رویکرد سال جاری که تأمین تسهیلات مورد نیاز صنایع مرتبط با فناوری اطلاعات است، پرداخت و افزود پست بانک بنا دارد فقط به طرح های با توجیه اقتصادی کافی و ارزآور توجه نشان دهد که در این راه به خدمات تخصصی مشاوران عضو کانون نیازمند است و امید دارد در چارچوب ترسیم یک برنامه اجرایی مشترک، به این مهم دست یابد.
سپس رییس شورای عالی کانون با تأکید بر اهمیت و بایستگی توسعه فرهنگ استفاده از خدمات مشاوران افزود: گسترش باور سرمایه گذاران به عنوان ذی نفعان اصلی خدمات مشاوران به اهمیت مطالعات امکان سنجی، صیانت بانک ها از منابع خود و تخصیص کم مخاطره تر منابع به طرح های توجیه پذیر را ممکن می سازد و بدین گونه است که مشاوران نقش خود را در توسعه همه جانبه و پایدار اقتصادی ایفا می نمایند.
خانم هما سادات گوشه در ادامه به تشریح چگونگی شکل گیری کانون، اهداف و راهبردهای این نهاد پرداخت و با تکیه بر اهمیت رویکرد جاری پست بانک، پیوند صنایع فناوری اطلاعات با طرح های دانش بنیان را در آینده نزدیک پیش بینی کرد و به منظور اشراف بیشتر مشاوران عضو نسبت به نگرش پست بانک به کیفیت خدمات مشاوره ای و نیازهای آن بانک، خواستار دریافت دستورالعمل های مورد نظر برای اطلاع رسانی گسترده به اعضای کانون شد.
وی با توجه به گستره عملکرد پست بانک در کشورهای توسعه یافته، خدمات پست بانک کشورمان را نیز با عنایت به وسعت کشور و پراکندگی انسانی و همچنین گستره عملیات اعتباری آن بانک از اعطای تسهیلات خُرد به کشاورزان تا تأمین منابع مالی مورد نیاز احداث نیروگاه های مقیاس کوچک و اعطای تسهیلات ویژه به طرح های فن آوری اطلاعات، ارزشمند دانست و افزود: این خدمات می تواند موج مهاجرت از مناطق روستایی به شهری را مهار و مدیریت کند.
آنگاه آقای داود قزلباش معاون مدیر عامل و مدیر ارزیابی طرح های پست بانک، بخش فن آوری اطلاعات ( IT ) را بازاری بکر و آماده توجه و توسعه دانست و از اعطای تسهیلات به طرح های متوسط و همچنین نیار آموزش کارشناسان به عنوان برنامه های دیگر بانک در سال جاری، نام برد و ابراز امیدواری کرد که در هر مورد از کمک های کانون استفاده شود.
پس از آن آقای مسعود مهدوی رییس کل اعتبارات و سرمایه گذاری با تأکید بر اهمیت امر نظارت اظهار داشت با صندوق توسعه ملی در باره کمک به طرح های خود اشتغالی و بنگاه های کوچک هماهنگی به عمل آمده ولی تأمین مالی آنها مشروط به ارزآوری طرح های استفاده کننده از تسهیلات اعلام شده است.
وی یادآور شد که مشاوران عضو کانون با مطالعه بازار محصولات در امکان سنجی هر طرح می توانند در این زمینه به بانک کمک کنند و با اشاره به اینکه رویکرد سال گذشته پست بانک توجه به صنایع کشاورزی و تبدیلی بوده، ابراز امیدواری کرد که در سال جاری نیز نگاه ویژه به طرح های IT با همکاری کانون، با موفقیت همراه باشد.
رییس شورای عالی با اشاره به اینکه نگرش و نتایج مشروط کردن ارائه تسهیلات به ارزآوری طرح های IT البته قابل بحث و تبادل نظر است گفت : باوجود آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت صلاحیت تشخیص صادراتی بودن محصولات این طرح ها را به بانک واگذار کرده ولی صندوق توسعه ملی هنوز این تشخیص را نپذیرفته و همین موضوع محدودیت هایی را -گاه به جا و گاه بی جا – ایجاد نموده است. در هر صورت آرزو می کنیم در اجرای این اصل و با توجه به حضور بلند مدت کشورهایی مانند هند در این بازار، طرح های مرتبط از دسترسی به منابع مالی محروم نشوند.
وی افزود: کانون آمادگی دارد در مورد شناسایی وپیشنهاد مسیر تکاملی فعالیت واحدهای صنایع کوچک نیز که از آن به عنوان بخشی از مأموریت پست بانک نام برده شد، همکاری کند.
خانم سادات گوشه پیشنهاد کرد یکی از مناطق مورد نظر فعالیت بانک به عنوان پایلوت مورد مطالعه قرار گیرد و شرایطی فراهم شود که با تکمیل زنجیره تولیدات با ارزش افزوده بالا و تجمیع فعالیت های تولیدی در شاکله تعاونی، دستیابی به ارزش افزوده بیشتر برای صاحبان صنایع کوچک فراهم گردد.
سپس دبیر کل کانون به تفصیل درباره چگونگی تشکیل این نهاد در اجرای ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی ... صحبت کرد و در گزارشی آماری از حدود 300 عضو کانون با 200 شرکت رتبه بندی شده از میان آنها، و50 شرکت در شرف نهایی شدن رتبه بندی و بیش از 90 شرکت در انتظار برسی درخواست عضویت، توفیق کانون را مرهون اعتماد سازی مخاطبان، از بانک ها گرفته تا صاحبان طرح ها، و مشاوران عضو، دانست و از فرهنگ سازی در زمینه استفاده از خدمات مشاوران به عنوان نیاز اساسی در همه سال های فعالیت کانون و حتی در آینده نام برد و این اعتماد سازی را نیز برآیند اجرای جدی نظام نظارت و بازرسی که به صورت های ادواری و موردی انجام می شود، ارزیابی کرد.
آقای علیرضا کریم زاده آنگاه پست بانک را در عداد بانک هایی برشمرد که تعامل خوبی با کانون دارند و در سال های گذشته مطالعات امکان سنجی و نظارت افزون بر یکصد طرح را به مشاوران عضو کانون سپرده است.
وی با تشریح کیفیت استفاده از سامانه های تحت وب از قبیل عضویت، رتبه بندی، ثبت قراردادها و جستجوی مشاور مناسب در تارنمای کانون، خواستار همیاری بانک از طریق تأکید به مشاوران در ثبت قراردادها در سامانه کانون و اخذ تأییدیه از مشاوران و نیز انعکاس ارزیابی بانک از کیفیت گزارش های ارائه شده توسط مشاوران به کانون شد.
دبیرکل کانون همچنین به افزایش تعداد گرایش های تخصصی فعالیت مشاوران از 6 مورد به 23 مورد در آینده نزدیک اشاره کرد و توضیح داد به دلیل گستردگی شاخه های تخصصی خدمات و مصنوعات، گرایش های بسط داده شده و IT یکی از گرایش های تخصصی جدید در فعالیت اعضای کانون خواهد بود.
در ادامه گفت و گو با مدیران حاضر در جلسه، رییس شورای عالی کانون فرآیند انتخاب آزاد و مستقل مشاور توسط سرمایه گذار را تشریح کرد و خواستار استفاده از خدمات همه مشاوران عضو کانون بدون ایجاد گروه بندی خاص از سوی بانک ها شد. وی این نگاه را متضمن رعایت عدالت حرفه ای ارزیابی کرد و در عین حال به اِعمال جدی منشور اخلاق حرفه ای در کانون تأکید کرد. وی همچنین در پاسخ به سئوال خانم خوجانی معاون نظارت و ارزیابی بانک، به التزام مشاوران به رعایت دستورالعمل حق الزحمه خدمات مشاوران اشاره کرد و مطالعه طرح های ارزی و ریالی را مربوط به ماهیت طرح ها و منابع قابل تخصیص توسط بانک و فارغ از تمایل متقاضیان به نحوه تأمین هزینه طرح دانست.
در پایان دبیر کل کانون پیشنهاد کرد دو نهاد با امضای تفاهمنامه در خصوص برنامه اجرایی، با برگزاری نشست های فصلی ارزیابی نحوه همکاری ها و پیگیری امور را تا تحقق مفاد تفاهمنامه دنبال کنند که مدیر عامل پست بانک از این پیشنهاد استقبال کرد و بدین ترتیب گسترش همکاری های دوجانبه و استفاده از خدمات مشاوران عضو کانون توسط پست بانک، هدفی مهم، مشترک و در دسترس معنی شد.
در این نشست آقایان کریمی معاون مدیر عامل در برنامه ریزی و سازمان و عباس پیرانی سرپرست اداره کل نظارت، پیگیری و وصول مطالبات پست بانک نیز حضور داشتند.