بررسی چالش های پیش روی مشاوران و نقد فرآیندهای کانون در آخرین نشست از دور نخست برنامه هم اندیشی های محدود

تاریخ انتشار : 1394/07/27

مشروح خبر


با برگزاری این جلسه، در مدت دوسال برگزاری نشست های هم اندیشی، از تمامی شرکت های عضو دست کم یک بار برای حضور در این جلسات دعوت شده است. . در جلسه 22 مهرماه ، جواد هاشمی مدیرعامل شرکت بهینه طراحان گستر ایرانیان، رئوف حمیدزاده مقدم مدیرعامل شرکت مدیریت طراحی و احداث صنایع تکاپو، منصور بدیعی مدیرعامل شرکت طرح و اجرای کاسون، عباس اربابی مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایکا احسان، سارا صلاحی مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آداب دانان، مصطفی تربتی نماینده شرکت توسعه فراگیر جاسک و جعفر حقیقی نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین، مهمان کانون بودند.
طبق روال جلسات هم اندیشی، اعضا علاوه بر معرفی حوزه فعالیت و محوری ترین پروژه های شرکت متبوع خود، مشکلات و چالش های بازار کار را بیان کردند تا از تجربیات دیگر اعضاء برای حل آن بهره گیرند.
در این میان از جانب اکثر حاضران، نقدهایی به روال رتبه بندی و بوروکراسی پیچیده آن طرح شد که با توضیح دلایل آن و بیان مزایای بررسی موشکافانه امر، توسط هما سادات گوشه رییس شورای عالی به عنوان مدیر جلسه همراه بود.
همچنین لزوم توجه به نرخ های جدول حق الزحمه و اعمال نرخ های مصوب از جانب اعضا برای توسعه بازار، آموزش فارغ التحصیلان برای ورود به بازار کار، نبود اطلاعات دقیق از شاخص های اقتصادی و جایگاه فعلی کانون از جمله مباحث مطرح شده در این نشست بود.
شرح جزییات هم اندیشی را در شماره آینده خبرنامه کانون مطالعه فرمایید.