بخش رتبه بندي

تاریخ انتشار : 1397/08/13

ماموريت رتبه بندي:

ارزيابي و رتبه‌بندي شرکت‌هاي مشاور که در زمينه تهيه طرح هاي امکان سنجي و نظارت بر مصرف منابع بانکي فعاليت مي‌نمايند. اين ارزيابي، جايگاه شرکت‌هاي مذکور را از منظر توانمندي‌هاي  نيروي انساني(دانش حرفه اي تجربه پرسنلي) و توانمنديهاي سازماني (تجربه سازماني- صلاحيت هاي حرفه اي- دانش سازماني و مديريت دانش) را براي ارائه خدمات با کيفيت بالاتر و بهتر نشان مي‌دهد.

اهداف  رتبه‌بندي:

  1. ايجاد مرجعي معتبر جهت کمک به متقاضيان در شناسايي و انتخاب شرکت‌هاي شايسته و توانمند که با ماهيت، الزامات و نيازمندي‌هاي ايشان تناسب داشته باشد.
  2. ايجاد بانک اطلاعاتي براي معرفي توانمندي‌ها و قابليت‌هاي شرکت‌هاي مشاور به متقاضيان و ذي‌نفعان.
  3. بسترسازي ايجاد شرايط رقابتي برابر براي شرکت‌ها از طريق شفاف‌سازي توان و شناسايي شايستگي واقعي شرکت‌ها
  4. ايجاد فضاي اعتماد و امن بين متقاضيان و ارائه‌دهندگان خدمات و خدمات مزبور و جلوگيري از تخلفاتي چون مُهرفروشي و ... .
  5.  ايجاد انگيزه در شرکت‌ها براي توسعه مستمر ظرفيت‌ها و قابليت‌ها


اسناد مرتبط