نخستین جلسه کلاس های آموزشی قانون جدید مالیات های مستقیم در کانون برگزار شد

تاریخ انتشار : 1394/08/23

مشروح خبر


در این کلاس که با هدف جلوگیری از بروز خطاهای مالیاتی و با حضور نمایندگان مالی شرکت های عضو ترتیب یافت، مشاور مالیاتی کانون وجوه مختلف قانون جدید مالیات های مستقیم را تبیین کرد.
این کلاس ها در بعد از ظهر روزهای دوشنبه و سه شنبه 25 و 26 ابان ماه نیز تداوم خواهد داشت و به احتمال زیاد دوره بعدی آن نیز متعاقباً برگزار می شود.
قانون جدید مالیات های مستقیم از ابتدای سال 1395 لازم الاجراست.