برگزاري اولين نشست کرسي‌هاي بررسي‌ راهبردي در حوزه پول و بانک

تاریخ انتشار : 1397/08/14

اولين نشست از سلسله نشست کرسي‌هاي بررسي راهبردي در حوزه پول و بانک با حضور معاون دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و رئيس پژوهشکده پولي و بانکي در محل اين پژوهشکده برگزار شد.

 به گزارش ايبِنا از روابط عمومي پژوهشکده پولي و بانکي، پژوهشکده پولي و بانکي در نظر دارد با برگزاري کرسي‌هاي بررسي‌ راهبردي در حوزه پول و بانک، زمينه اجماع و مفاهمه در سطوح مختلف کارشناسي، تصميم‌سازي و سياست‌گذاري اقتصادي در کشور را فراهم آورد هدف از برگزاري اين کرسي‌ها، ارتقاي تفکر راهبردي و توسعه ظرفيت راهبردي در حوزه‌هاي تصميم‌سازي‌ اقتصادي کشور است.

اولين نشست از سلسله کرسي‌ بررسي‌هاي راهبردي در حوزه پول و بانک با تأکيد بر «اهميت و نقش تفکر راهبردي در حل چالش‌هاي پيش‌روي نظام مالي کشور» با حضور سيدعلي حسيني تاش معاون دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، علي ديواندري رئيس پژوهشکده پولي و بانکي و جمعي از صاحبنظران پولي و بانکي از جمله پرويز عقيلي کرماني مديرعامل بانک خاورميانه، علي صالح آبادي مديرعامل بانک توسعه صادرات، تيمور رحماني عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، فياضي پژوهشگر امنيت ملي، حسن معتمدي صاحبنظر پولي و بانکي، اميرحسين امين آزاد صاحبنظر پولي و بانکي، تيرداد احمدي صاحبنظر مالي، مسعود حجاريان صاحبنظر مالي، کامران ندري مديرگروه بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي، مهرداد سپه‌وند مديرگروه بانکداري پژوهشکده پولي و بانکي، حميد زمان‌زاده معاون پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکي و مريم همتي مدير پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکي در محل پژوهشکده پولي و بانکي برگزار شد.

 در ابتداي اين نشست علي ديواندري بر تلاش پژوهشکده پولي و بانکي به عنوان بازوي تحقيقاتي بانک مرکزي براي فراهم آوردن محفلي مناسب براي تعامل بين سياستگذاران و متخصصان کشور در حوزه‌هاي پول و بانک تأکيد کرد و افزود: به دليل پتانسيل‌هاي موجود و حضور اقتصاددانان جوان در اين مؤسسه و همچنين ارتباط تنگاتنگ پژوهشکده با صاحبنظران پولي و بانکي مقرر شده است اين مؤسسه تحقيقاتي و مطالعاتي مسئوليت برگزاري کرسي‌هاي مرتبط با حوزه پول و بانک را بر عهده گيرد.

رئيس پژوهشکده پولي و بانکي در بخشي ديگري از سخنان خود به اين موضوع اشاره کرد که بخش مالي اقتصاد ايران بانک‌محور است ليکن متأسفانه بعضاً به سبب اتخاد برخي سياست‌ها و همچنين در اثر ضعف مقررات و اختيارات بازدارنده طي دهه‌هاي گذشته، سلامت و ثبات صنعت بانکداري کشور و در نتيجه آن رشد ساير بخش‌هاي اقتصادي با چالش‌هايي مواجه شده است. از اين منظر، ترديدي نيست که بررسي چالش‌ها و مشکلات پيش‌روي نظام پولي و بانکي در برنامه کرسي‌هاي بررسي‌هاي راهبردي قرار گيرد. پژوهشکده پولي و بانکي اميدوار است بر اساس نظرات کارشناسي و نتايج مستخرج از اين کرسي‌ها، بتواند بستري را براي تدوين و پياده‌سازي اقدامات و سياست‌هاي پيشگيرانه و تبادل نظر و تضارب آرا در اين حيطه فراهم آورد.

در ادامه اين نشست، سيدعلي حسيني تاش معاون دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي عنوان کرد: در سال‌هاي گذشته برنامه کرسي‌هاي راهبردي با انگيزه فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم و فعال شدن مراکز مطالعاتي و تحقيقاتي در حوزه مسايل و مباحث راهبردي مبتلابه کشور طراحي شده است. از اين رو، دبيرخانه از مراکز تحقيقاتي براي ايجاد و شکل‌گيري اين کرسي‌ها دعوت و درخواست مشارکت نموده است. اين کرسي‌ها با هدف ارتقاي تفکر راهبردي و به منظور توسعه ظرفيت راهبردي در حوزه‌هاي تصميم‌سازي‌هاي کلان کشور شروع به کار کرده‌اند. در حال حاضر، اين کرسي‌ها در ۴۰ حوزه تشکيل شده و فعاليت‌هاي خود را آغاز کرده‌اند. به طوري که، تأثيرات نتايج آنها بر تصميمات سياستگذاران در حوزه‌هاي مرتبط قابل‌مشاهده است.

وي افزود: يکي از مسايل عمده در حکمراني کشور، بي‌توجهي به نقش و اهميت تفکر راهبردي بوده است. پيامد نبود چنين تفکري اين بود که اغلب تصميمات و سياست‌ها در زمان وقوع بحران اتخاذ مي‌شدند و در اغلب مواقع، سياست‌ها به صورت پيشگيرانه تدوين و پياده‌سازي نمي‌شدند؛ به طوري که تجربيات نشان مي‌دهد تصميمات سياستي از ثبات لازم برخوردار نبودند. لذا با تشکيل اين نهادهاي تفکر و کاهش شکاف بين تصميم‌گيران و نخبگان، کرسي‌هاي بررسي‌هاي راهبردي شکل گرفت.

حسيني تاش تاکيد کرد: تجربه برگزاري اين کرسي‌ها در اين مدت زمان کوتاه نشان داده است که با مسأله شناسي و آناليزهاي راهبردي از روند متغيرها و وضعيت موجود، مي‌توان تحليل‌هاي کارشناسي را ارتقاء داده و از تأکيد صرف بر تئوري‌ها امتناع کرد. به گونه‌اي‌که، در اين کرسي‌ها، صرفاً به مباحث اساسي که نقش تعيين‌کننده‌تري در مسايل راهبردي دارند پرداخته و تفکر راهبردي در حوزه مربوطه ارتقاء يافته و اشاعه داده مي‌شود.

وي در ادامه اظهار داشت: در سال‌هاي گذشته توجه راهبردي به مباحث اقتصادي به ويژه بخش پولي و بانکي مغفول مانده است. از اين رو، در دوره اخير، حوزه اقتصادي به عنوان يک پايه اساسي در راهکار ارتقاي اقتصادي کشور و حرکت راهبردي مورد توجه قرار گرفته است. بر اين اساس، در نظر است با برگزاري کرسي‌هاي بررسي‌هاي راهبردي در حوزه پول و بانک، زمينه اجماع و مفاهمه در اين حوزه فراهم آيد.

حسيني تاش در ادامه در خصوص چگونگي استفاده از نظريات مطروحه اين نشست‌ها در تصميمات سياستي و پياده‌سازي نتايج اين کرسي‌ها بيان کرد: در يک سال اخير موضوعات بسياري همچون مباحث مربوط به تروريسم و گروه‌هاي تروريستي، شبکه‌هاي اجتماعي، مسايل قومي و منطقه‌اي، سناريوهاي مختلف در خصوص‌ خروج آمريکا از برجام و وضعيت کشورهاي خاورميانه و ... در کرسي‌هاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج و توصيه‌هاي سياستي مستخرج از آن براي سياستگذاران حوزه مربوطه ارسال شده است.

در پايان اين کرسي، حاضرين به ايراد نقطه نظرات و پيشنهادات خود پيرامون راهکارهاي افزايش کارايي و اثربخشي کرسي‌ها پرداختند. در پايان اين نشست دکتر حسيني تاش بر اين موضوع تأکيد داشت که برگزاري کرسي‌هاي راهبردي در حوزه پول و بانک ضمن کمک به فهم مشترک از مسائل راهبردي در اين حوزه، مي‌تواند به رصد تحولات آتي و نوظهور در اين بخش پرداخته و هشدارهاي راهبردي را به سطوح مختلف سياستگذاري راهبردي نظام بانکي ارائه کند.

  •