همایش منطقه ای کانون با عنوان " بررسی آثار کاربست خدمات مشاوران در اجرای طرح ها " در مشهد برگزار می شود

تاریخ انتشار : 1394/09/15

مشروح خبر


در این همایش که با اهدافی مانند : هدایت سرمایه ها به سوی طرح های سود آور / جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی محدود / کاهش ریسک سرمایه گذاری ترتیب می یابد کارشناسان پیرامون اهمیت نقش مشاور در اجرای طرح ها سخن خواهند گفت.
با توجّه به اهميّت بازشناساندن جايگاه قانونی‌كانون و ظرفيّت های‌تخصصی موجود در بدنه كارشناسی شركت های‌عضو به مسئولان استانی و با عنايت به رويكرد جدّی كانون به اين مهّم در برنامه های‌اجرائی‌سال 1394، برنامه برگزاری همایش های منطقه ای متعاقبا در چند منطقه دیگر کشور دنبال خواهد شد.
همايش های منطقه ای، بر آن هستند تا با شناساندن عميق ترِ تأثير مثبت استفاده از خدمات مشاوران عضو كانون در كاهش ريسك سرمايه گذاران و تأمين كنندگان منابع مالی و پيش گيری از اتلاف سرمايه و انرژی و ساير نهاده های مورد نياز انجام هرگونه سرمايه گذاری، وظيفه صيانت از حرفه پی‌گيری شود و گام هایی‌ مؤثر در تحقق هدف گسترش بازار كارِ مشاوران عضو برداشته شود.
برنامه برگزاری همایش منطقه ای خراسان، در پی تشکیل کمیته هماهنگی منطقه خراسان بزرگ در ایجاد همگرایی و فراهم سازی بستر همکاری های مشترک بین اعضای فعال در این منطقه، میسر شد و این امید و یقین را آفریده است که استفاده از این مدل در سایر مناطق کشور، می تواند علاوه بر آنکه بخش قابل توجهی از مسائل شرکت های عضو را رفع کند قادر خواهد بود با تبادل تجربیات و هم افزایی توانمندی های اعضاء حرکت رو به رشد کانون را تضمین کند.