همکاری با بانک سپه در چارچوب برنامه توسعه تعاملات کانون با سیستم بانکی

تاریخ انتشار : 1394/10/30

مشروح خبر


نمایندگان بانک سپه نیز ضمن تعریف نیازهای این بانک در ارتباط با خدمات مشاوران سرمایه گذاری علاقه مندی خود را به بررسی قالب های مطالعات امکان سنجی با هدف تدوین مدل مورد نظر آن بانک بیان کرده، خواستار ارائه نمونه های مناسب در این زمینه از کانون شدند.
در اجرای این درخواست نمونه گزارش های مطالعات امکان سنجی در سطوح و زمینه های تولیدی مختلف در اختیار بانک سپه قرار گرفت.
برنامه توسعه تعاملات با سیستم بانکی در کانون به منظور ترویج فرهنگ استفاده از خدمات مشاوران و ترغیب مدیران بانک ها برای اجرایی کردن بخشنامه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در مورد استفاده از خدمات مشاوران سرمایه گذاری صورت می گیرد.
در جهت اقناع سیاستگذاران بانکی در مورد امتیازهای استفاده از خدمات مشاوران از جمله تأمین سودآوری طرح ها و کاهش ریسک سرمایه گذاری، نشست های مشترک اختصاصی با سایر بانک ها مانند : پارسیان، حکمت ایرانیان، ملی، سینا، سپه، پست بانک برگزار کرده است.