تعیین شاخص های ارزش گذاری دانش فنی در طرح های دانش بنیان، از کانون درخواست شد

تاریخ انتشار : 1394/11/25

مشروح خبر

در این نشست که یکشنبه 24 بهمن ماه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، دباغیان با اشاره به چالش چگونگی ارزش گذاری دانش فنی در صنایع دانش بنیان گفت: معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، پارک های علم و فن آوری و بازارهای تکنولوژیک متقاضی ارزش گذاری دانش فنی هستند اما در حال حاضر نهادی در کشور وجود ندارد که با توجه به ابعاد مختلف دانش فنی، به ارزش گذاری آن بپردازد.
وی با اشاره با آشنایی کارشناسان صندوق با روش های محاسبه آکادمیک، تأکید کرد: فرمول های علمی نیاز ما را برطرف نمی کند زیرا زیرساخت بازار ایران با بازار جهانی متفاوت است. ما نمی دانیم عددی که از روش های محاسبه آکادمیک به دست می آید تا چه میزان به واقعیت نزدیک خواهد بود. در خارج از کشور این روش ها مشخص است؛ مشکل ما تلفیق آنها در بازار ایران است.
معاون سرمایه گذاری صندوق فن آوری و شکوفایی افزود: گاهی کسی ادعا می کند دانش فنی دارد و بعد معلوم می شود در این ادعا صادق نبوده است؛ سوال اینجاست که دارایی ناملموس چگونه به عدالت تقسیم می شود؛ چه مدلی باید تعریف کنیم؟
وی درخواست کرد کانون برای ارزش گذاری دانش فنی چارچوب تعیین کند.
هما سادات گوشه رییس شورای عالی کانون با بیان این مطلب که اولین بار است درخواست ارزش گذاری دانش فنی با کانون مطرح می شود، گفت: اعضای کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی در دو بخش امکان سنجی و نظارت بر مصرف منابع فعالیت می کنند. چند شرکت های دانش بنیان نیز عضو کانون هستند اما زمانی به مشاوران رجوع می کنند که ارزش گذاری دانش فنی انجام شده است.
وی مسئله طرح شده از سوی معاون سرمایه گذاری را چالشی دقیق و اثرگذار بر فعالیت این نهاد دانست و افزود: آن گونه که اطلاع رسانی شده علت اصلی تأسیس صندوق حمایت از کسانی است که ایده های نوین دارند اما بضاعت لازم برای انتقال ایده و تجاری سازی تولید و عرضه محصول به بازار را ندارند در واقع بُعدی حمایتی بر فعالیت صندوق سایه انداخته است. در ارتباط با نیاز مطرح شده، کانون می تواند از توانمندی شرکت های عضو از برای بررسی موضوع و مطالعه راهکارهای کشورهای دیگر بهره ببرد تا از مجموعه این مطالعات، الگویی قابل اتکا طراحی شود.
در ادامه علیرضا کریم زاده دبیرکل به شرح گستره فعالیت های کانون پرداخت و گفت: کانون 300 عضو حقوقی دارد و در حدود 4500 کارشناس در شرکت های عضو مشغول به کار هستند ؛40 شرکت از اعضای کانون نیز به طور مستمر با صندوق نوآوری و شکوفایی همکاری دارند.
وی افزود: راهکار پیشنهادی ما تشکیل کارگروهی از اعضای توانمند کانون و نمایندگان صندوق است تا با تعامل به شاخص های مورد نظر برسیم.
در پایان مقرر شد، صندوق نوآوری و شکوفایی انتظارات دقیق خود را در خصوص شاخص های ارزش گذاری دانش فنی به کانون منعکس کند.