اسامی نامزدهای عضویت در شورای عالی کانون ( دوره چهارم )

تاریخ انتشار : 1395/01/15

مشروح خبر


اسامی داوطلبان ( اشخاص حقوقی و نمایندگان حقیقی آنها ) عضویت در شورای عالی به ترتیب الفباء نام شرکت عضو به شرح زیر است :
آرمین فارس ( غلامحسین فرکاریان )
آساراآب ( حسین آثم )
پارسیان فردا ( لیلا حاجی آقایی خیابانی )
پایا صنعت پیمان ( قهرمان عظیم زاده مقدم )
پژوهشگران فن گستر ( عبدالاحد فرج زاده )
پولاد ( محمد رضا بلورانی )
پویا پرتو طرح ( امیر حسین پور )
پیشران صنعت تهران مهر ( رضا اکبرنیا )
تدبیر صنعت ایرانیان ( سیامک صمیمی دهکردی )
رادها ( مصطفی خسروشاهلی )
راهنما صنعت ایرانیان ( کوروش نیکخو )
ره شهر ( سید محمد عالی کیائی )
ستاره صنعت پردازان ( هما سادات گوشه )
سنجش امکان طرح ( بهرام مهدی زاده )
سودای سبز ( شاهین محمدی )
طرح صنعت و پالایش ( علیرضا حسن پور )
طرح گستر دنا ( سید عبدالخالق سجادی )
فن آویژه ( نظام وفا عضدی دیلمی )
فهامه ( سید حسن خباز )
کاهنربا ( سید علی اکبر ریاضی )
والا انرژی ( حسین صراف
علاقه مندان به مطالعه رزومه داوطالبان یاد شده می توانند بر روی نشانی زیر کلیک کنند :
file:///C:/Users/kn-3/Downloads/Binder1%20(2).pdf