بانک صنعت و معدن خواستار همکاري کانون در ايجاد سازوکار پيش برنده تر در ارائه تسهيلات بانکي شد

تاریخ انتشار : 1397/08/29

مدير عامل بانک صنعت و معدن با تأکيد بر برون سپاري امکان سنجي و نظارت بر اجراي طرح ها و همچنين وصول مطالبات بانک يادشده، ظرفيت هاي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي را متناسب با قبول اين وظايف دانست و افزود موضوع مهمي که هم اينک در بانک صنعت و معدن مورد توجه جدي است، موضوع ارزيابي صلاحيت و اهليت متقاضيان اجراي طرح هاي صنعتي است.

آقاي دکتر حسين مهري با بيان اينکه اغلب طرح هاي موفق مربوط به کارفرمايان با اهليت و صلاحيت در صنعت مورد نظر بوده اضافه کرد: ما تعيين شاخص هاي ارزيابي در اين مورد را امري ضروري مي دانيم و بر اين باوريم که کانون با تکيه بر تجارب ارزشمندي که در طول بيش از يک دهه فعاليت خود به دست آورده است ، مي تواند مؤثرترين کمک را به بانک صنعت و معدن انجام دهد.

وي که در ديدار با تني چند از اعضاي شوراي عالي کانون ( بعد از ظهر دوشنبه 28 آبان ) سخن مي گفت همچنين بر مطالعه شبکه هاي تأمين و توزيع صنايع در مجموعه مطالعات امکان سنجي تأکيد کرد و آن را لازمه موفقيت طرح ها دانست.

مهري با اعتقاد به لزوم تغيير سازوکارها و روشها گفت: بايد مکانيزمي انتخاب شود که مشاوران عضو کانون به جاي ارتباط با متقاضي، مستقيم با بانک همکاري و حق الزحمه خود را از بانک دريافت کنند و کارشناسان بانک نيز ارزيابي دقيقي از کيفيت گزارشهاي دريافتي از مشاوران به عمل آورده و نتيجه را به کانون اعلام کنند.

مدير عامل بانک صنعت و معدن با طرح اهميت مطالعات عارضه يابي و اينکه اين رسته هم در کانون فعال شده است موافقت خود را براي ايجاد مدلي مناسب براي تغييرات مورد اشاره با همکاري کانون اعلام کرد و افزود لازم مي دانم مديريت هاي مختلف بانک در قبال دريافت اطلاعات مورد نيازشان از کانون، اطلاعات لازم و مورد نياز کانون را از قبيل پرتفوي تسهيلات داده شده در صنايع مختلف توسط بانک، مطالبات مشکوک الوصل و اينکه اين مطالبات در کدام بخش هاست و در حال حاضر چه طرحي براي توسعه ملي مناسب است و کشور و بانک بايد چه نوع سمت گيري داشته باشد، در اختيار کانون قرار دهند.

در اين ديدار که با حضور دکتر آقايان حقيقت پژوه رييس شوراي عالي ، دکتر حاتمي يزد، مهندس نيکخو و خانم مهندس راضيه دانش خضري اعضاي شوراي عالي و عليرضا کريم زاده دبيرکل کانون برگزار شد، مسئولان کانون ضمن تشکر از همکاري هاي بانک صنعت و معدن در ادوار مديريت هاي گذشته و با تأکيد به ظرفيت کارشناسي قابل توجه و کم نظير شرکت هاي عضو که در 5 سال گذشته بيش از 4000 طرح موفق را مطالعه و به نظام بانکي و متقاضيان آزاد ارائه کرده اند، آمادگي خود را به توسعه همکاري هاي متقابل اعلام کردند و بازنگري بانک صنعت و معدن در دستورالعمل هاي اخير که قبول طرح از سوي متقاضيان را بدون هرگونه تخصص در امر امکان سنجي ممکن کرده است، خواستار شدند.

مسئولان کانون با توجه به پراکندگي اعضاي کانون در سراسر کشور و با تکيه به اين واقعيت که مشاوران ذي صلاح عضو کانون، مشاوران معتبر و معتمد نظام بانکي هستند، گسترش تعامل دوسويه را لازمه  حفظ و ارتقاء کيفيت گزارش هاي مشاوران دانستند  و خواستار ارتباط تنگاتنگ با مديريت هاي مختلف بانک به منظور آشنايي هرچه بيشتر با دستورالعمل هاي اجرايي و در نهايت کمک به بانک از طريق راهنمايي دقيق مراجعان به بانک شدند.