اعضای دوره چهارم شورای عالی کانون انتخاب شدند

تاریخ انتشار : 1395/01/28

مشروح خبر


با توجه به پایان دوره فعالیت شورای عالی دوره سوم همزمان با پایان سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1394 اعضای جدید شورای عالی با رأی اکثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی برگزیده شدند.
در جریان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه کانون در روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 1395، نامزدان عضویت در دوره چهارم شورای عالی - که سوابق تحصیلی، مدیرتی و اجرایی آنها از طریق انتشار در تارنمای کانون و ارسال نسخه چاپی به آگاهی اعضای کانون رسیده بود – دیدگاهی خود در باره عملکرد کانون و آینده آن را حضوری با حاضران در مجمع در میان گذاشتند آنگاه رییس جلسه برای انتخاب اعضای جدید شورا درخواست رأی کتبی کرد.
حاضران از میان 21 نفر از داوطلبان عضویت در شورای عالی 7 نفر اعضای اصلی و 5 نفر اعضای علی البدل را به شرح زیر انتخاب کردند :
1- خانم هما سادات گوشه از گروه مشاورین سرمایه گذاری ستاره صنعت پردازان با 70 رأی
2- عبدالاحد فرج زاده از پژوهشگران فن گستر با 69 رأی
3- سیامک صمیمی دهکردی از تدبیر صنعت ایرانیان با 52 رأی
4- سید عبدالخالق سجادی از طرح گستر دنا با 48 رأی
5- مصطفی خسروشاهلی از مشاور مهندسی و مدیریت رادها با 41 رأی
6- بهرام مهدی زاده از سنجش امکان طرح با 41 رأی
7- رضا اکبرنیا از پیشران صنعت تهران مهر با 38 رأی 
به ترتیب عنوان اعضای اصلی و
1- سید حسن خباز از فهامه با 35 رأی
2- امیر حسین پور از پویا پرتو طرح با 34 رأی
3- کوروش نیکخو از راهنما صنعت ایرانیان با 34 رأی
4- محمد رضا بلورانی از پولاد با 30 رأی
5- سید علی اکبر ریاضی از کاهنربا با 30 رأی
به ترتیب به عنوان اعضای عالی البدل برگزیده شدند.
هیأت رییسه مجمع در پایان با امضای صورت جلسات تنظیمی، صحت برگزاری مجمع و انتخابات بازرسان قانونی و شورای عالی دوره چهارم را تأیید کرد.