فراخوان اعضاي کانون به حضور در کتابچه معرفي اعضاء

تاریخ انتشار : 1397/09/07

همکاران گرانقدر استحضار دارند که برَند ( نمانام ) بخشي از هويت کل سازمان را شکل مي‌دهد و هر سازمان و نهادي مي‌کوشد بر اساس تعريفي که از هويت خود دارد، برندي متناسب با آن هويت را ايجاد کرده و توسعه دهد.

از آنجا که برند کانون مشتمل بر کليه اعضاي آن است و به عبارت بهتر کانون بدون اعضاي خود هويتي ندارد بنابراين کوشش مي شود به منظور گسترش فرهنگ استفاده از خدمات اعضاي کانون، توسعه بازار کار مشاوران و بالاخره تقويت برند کانون، از هر فرصت مناسب استفاده شود.

با تکيه براين اصل پذيرفته شده در مبحث برند سازي که کيفيت اقلام تبليغي خود بيانگر سطح تخصصي و کارآشنايي صاحب برند تلقي مي شود، کانون بنا دارد کتابچه معرفي اعضاي خود را در کيفيت نفيس و در شمارگان بالا تهيه و در اختيار کليه بانک ها، سازمان ها، نهادها و مجامع سرمايه گذاري قرار دهد و در همايش ها و نمايشگاه هاي تخصصي نسبت به توزيع آن در ميان علاقه مندان اقدام کند.

بديهي است هدف نخست از تهيه اين کتابچه معرفي اعضاي کانون به سرمايه گذاران و صاحبان طرح هاست تا با در اختيار داشتن اطلاعات تماس و آگاهي نسبت به رتبه، رسته و گرايش شرکت ها ، امکان تماس و ارتباط با آنها تسهيل گردد.

اين کتابچه در عين حال فرصت مناسبي براي اعضايي است که تمايل داشته باشند علاوه بر ذکر نام شرکت متبوع در فهرست کلي اعضا، يک يا چند صفحه  اختصاصي را نيز براي معرفي مشروح خدمات و تخصص هاي خود در اختيار داشته باشند.

کانون مانند هميشه بدون لحاظ کردن نگرش انتفاعي، مبلغ مناسبي را براي هر صفحه در نظر گرفته است با اين توضيح آشکار که آگهي هر شرکت عضو در کتابچه اي که از انتشارات خود کانون باشد اعتبار مضاعفي به شرکت مورد نظر خواهد بخشيد، استفاده از صفحات اين کتابچه را به اعضاي محترم توصيه مي کنيم.

براي کسب اطلاعات بيشتر، لطفا با روابط عمومي کانون داخلي شماره 113 تماس حاصل فرماييد.