بررسی ظرفیت های همکاری کانون و معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاریخ انتشار : 1395/03/30

مشروح خبر


در ابتدای جلسه که شنبه 29 خرداد در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، استراتژی و برنامه های معاونت در ارتباط با طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری از سوی آقای مهندس ابوئی تشریح شد. وی ضمن اعلام خواسته های وزارتخانه، دقت شرکت های مشاور را در بررسی بازار داخلی و به ویژه بازار بین المللی به منظور صادرات محصولات و همچنین برآورد دقیق هزینه ها و قیمت اجزاء طرح های توجیه فنی و اقتصادی و شناخت افراد سرمایه گذار، ضروری دانست.
سپس آقای مهندس صمیمی دهکردی رییس شورای عالی کانون به توضیح برنامه و سیاست گذاری های کانون پرداخت و با اشاره به زیرساخت ها و پتانسیل های موجود در این نهاد،گفت: علیرغم توانمندی فراوان اعضاء، چنانچه بانک ها و وزارتخانه متبوع خواسته ای فراتر از موارد بررسی فعلی اعضای کانون در خصوص قیمت و بازار دارند، آنگاه باید ارتباط با کارفرما تغییر و اصلاحات لازم در روابط صورت گیرد تا به اهداف مورد نظر نزدیک تر شویم.
در ادامه جلسه برخی حاضران با بیان دیدگاه های خود در ارتباط با بررسی بازارهای بین المللی و کشف قیمت طرح ها به طرح نقاط قوت، ضعف، تنگناها، تبعات و محدودیت های موجود پرداختند.
عدم امکان دسترسی مناسب به آمار و اطلاعات موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از انتقادات برجسته ای بود که برخی از شرکت ها بیان کردند و معاون طرح و برنامه وزارتخانه اظهارداشت: به جز اطلاعات مربوط به بنگاه های اقتصادی که شخصی است، ممنوعیتی در زمینه ارائه اطلاعات نداریم.
در پایان با توجه به بیان پتانسیل و توانمندی شرکت های مشاور عضو کانون و همچنین وجود زیرساختهای مناسب این نهاد برای ارائه خدمات، مقرر گشت راهکارهای همکاری دو نهاد در اسرع وقت و در جلسه ای مشترک با حضور مدیران و کارشناسان ذی ربط بررسی شود و همچنین محدودیت های موجود در زمینه دسترسی به آمار و اطلاعات پس از بررسی در کانون به دفتر آمار و اطلاعات وزارتخانه گزارش و موارد برطرف شود.