نشست مشترک با معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ انتشار : 1395/04/30

مشروح خبر


در این جلسه که شنبه 26 تیرماه در محل وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار شد، اعضای شورای عالی بر لزوم تحکیم جایگاه قانونی کانون تأکید کردند و از معاونت بیمه و بانک درخواست کردند با همکاری بیشتر، بستری مناسب برای تشکیل جلسات هیأت عالی نظارت فراهم سازند.
در ادامه جلسه با توجه به رایزنی های پیشین، حاضران به بررسی مفاد ماده 89 لایحه اصلاح نظام بانکی که به زودی به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد و در آن وظایف کانون احصاء شده است، پرداختند.