پايان ثبت نام دوره اول سمينار آموزشي فرصت هاي سرمايه گذاري

تاریخ انتشار : 1397/09/13

سمينار فرصت هاي سرمايه گذاري در تاريخ هاي اعلام شده 24 و 25 آذر راس ساعت 8.30 در نشاني اعلام شده قبلي( خيابان قائم مقام فرهاني، خيابان ميرزا حسني، پلاک 18، سالن امين الضرب) برگزار خواهد شد. همچنين به اطلاع کليه همکاران و اعضاي محترم کانون مي رساند ثبت نام دوره اول سمينار آموزشي فرصت هاي سرمايه گذاري به پايان رسيده و تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب رسيده است. 

علاقه مندان مي توانند براي شرکت در دوره بعدي سمينار آموزشي اقدام کرده و صرفا اسامي افرادي که مايل به شرکت آنها در سمينار هستند را به کانون اطلاع رساني کنند. لازم به ذکر است متقاضيان به پرداخت هزينه سمينار تا زمان اطلاع رساني مجدد روابط عمومي کانون براي زمان برگزاري دوره بعد اقدام  نکنند.