پیشنهاد مبادله داده ها در سامانه های اطلاعاتی کانون و وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاریخ انتشار : 1395/05/06

مشروح خبر


در این نشست که با حضور مدیران بخش های آمار و فرآوری داده ها، استانداردسازی و گردآوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، و یکی از اعضای شورای عالی و مسئولان بخش های مختلف کانون پیش از ظهر چهارشنبه 6 مردادماه در سالن کنفرانس کانون برگزار شد، مدیر بخش رتبه بندی کانون از پیگیری های معاونت طرح و برنامه آن وزارتخانه تشکر و ابراز امیدواری کرد که تداوم نشست های مشترک به نتایج مثبت و اثرگذاری در تعاملات دونهاد منجر شود.
دبیر کل کانون نیز با استقبال از پیگیری نشست های مشترک، بر اهمیت اصل توسعه بازار مشاوران با تأکید بر اولویت منافع ملی اشاره کرد و افزود: معتقدم دو نهاد به کمک هم می توانند از ظرفیت های موجود بیشترین بهره مندی را داشته و نیازهای مشاوران را پاسخگو باشند.
در سومین نشست مشترک که با هدف تمهیداتی در راستای تسهیل دسترسی مشاوران به اطلاعات مورد نیاز و توسعه شناخت متقابل و ایجاد هماهنگی های لازم برگزار شد، مسئولان بخش های پذیرش عضویت، رتبه بندی، ثبت قراردادها و نظارت و بازرسی سامانه ها و فرآیندهای مربوط را توضیح و به پرسش های مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخ دادند.
در ادامه خانم زندی زاده مبادله داده ها و ساختارهای اطلاعاتی در سامانه های مشابه دو نهاد را برای تسهیل در استفاده و تسریع در نتیجه گیری پیشنهاد کرد.