دومین شماره نشریه "نامه فرهنگ مشاور سرمایه گذاری" منتشر شد

تاریخ انتشار : 1395/08/04

مشروح خبر

در دیباچه نشریه مهندس سیامک صمیمی دهکردی با مطلبی تحت عنوان " آری، راه حل مشکلات نظام بانکی خارج از آن است" به بررسی جوانبی از چالش های نظام بانکی می پردازد که از نگاه سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد مغفول مانده است "روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله سوم شهریور خود را با نوشته ای با عنوان "راز امتناع تحول در نظام بانکی" به قلم محمود غلامی اختصاص داده بود، نوشته ای که ناشی از شناخت مشکلات نظام بانکی و از سر دلسوزی. نویسنده در این مطلب در تحلیلی روشن از مشکلات نظام بانکی، پیامدهای دو مشکل اساس اعتبارسنجی مشتریان و ثبت اجرای وثایق را به دست داده که در جای خود درست و کارشناسانه است. اما براستی این همه ماجرا نیست، در درمان بیماری نظام بانکی که در سالهای اخیر به انباشت باور نکردنی مطالبات معوق انجامیده است یکی از نکات کلیدی و تأثیرگذار، در این نوشته مغفول افتاده، همان عنصری که نظام بانکی به منظور حفظ اقتدار یکپارچه خود در تعیین مسیر حرکت سپرده های مردمی، به عمد آن را نادیده می گیرد."

در این شماره همچنین گزارش کامل نشست مطبوعاتی مسئولان کانون با اصحاب رسانه و انعکاس نشست در رسانه ها، شرحی از هم اندیشی سوم و چهارم، گفتگو با آقای ادموند میرزاخانیان در خصوص ضرورت کیفیت بین المللی خدمات اعضا، مطلبی از آقای سعید داوری فر با عنوان "گزارش های نظارتی نباید توسط بانک تهیه شود"، ارزیابی عملیات مالی 17 بانک در سال قبل، شرح و تفسیر خبرهای اقتصادی مرتبط با حوزه سرمایه گذاری، نگاهی اجمالی به پرونده تعاملات کانون با بانک کشاورزی و مقاله ای در خصوص چیستی تحقیقات بازار آمده است.