بیانیه کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی در ارتباط با اظهارات اخیر دادستان عمومی و انقلاب تهران در زمینه لزوم تشدید نظارت بانکی

تاریخ انتشار : 1395/08/05