اعضای کانون شاخص رشد سرمایه گذاری را رصد کنند

تاریخ انتشار : 1395/08/16

مشروح خبر

«سیامک صمیمی دهکردی» در این نشست خبری گفت: کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی یک نهاد انتظامی است که پیرو تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات از سال 86 ایجاد شد.
رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی گفت: ارجاع طرح های مختلف اقتصادی کشور به این کانون با وجود متخصصان و خبرگان تعیین صلاحیت شده و دارای رتبه بندی، می تواند ضمن جلوگیری از انحراف وام ها و تسهیلات، ریشه های فساد در معوقات بانکی را بخشکاند.
به گفته وی، مطابق ماده 5 همین قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف شدند تا نهادی برای گردآوری مشاوران سرمایه گذاری در کشور تشکیل دهند.
صمیمی یادآور شد: تا سال 1380 هیچ شرکت مشاور سرمایه گذاری در کشور وجود نداشت و عمده طرح ها بدون مشاوره توجیه فنی و اقتصادی برای تامین اعتبار به بانک ها ارجاع داده می شدند.
او اظهارکرد: از سال 80، بانک صنعت و معدن اقدام به شناسایی و رتبه بندی مشاوران کرد و از سال 1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی این کانون را برای ساماندهی مشاوران ایجاد کرد تا تضمینی بر سلامت این حرفه باشد.
صمیمی گفت: برای نظارت بر حسن اجرای کار نیز یک هیات نظارت متشکل از هفت نفر (دو نمایده از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و پنج نفر از رییسان بانک های تخصصی) تشکیل شد.
رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی خاطرنشان ساخت: این کانون امروز بیش از 200 مشاور تعیین صلاحیت شده دارد که همگی رتبه بندی شده اند و همراه با بیش از پنج هزار نفر مشاور و کارشناس در دو شاخه اصلی امکان سنجی و نظارت بر طرح ها فعالند.
وی گفت: امروز اعضای این کانون قادرند تا شاخص «رشد سرمایه گذاری» را به دقت مانیتور کنند؛ شاخصی که می تواند بازگوکننده میزان اشتغال در جامعه باشد اما هیچگاه توسط مسئولان کشور از آن یاد نمی شود.
صمیمی دهکردی یادآور شد: باوجود جایگاه قانونی این کانون، اما در عمل شاهدیم برخی بانک ها به تشکیل شرکت هایی مستقل اقدام می کنند که در بعضی موارد حتی مدیران عامل آن بانک ها نیز در شرکت عضوند و ضمن تهیه طرح های توجیهی، به طرح های خود وام می دهند.
وی ادامه داد: بیشتر معوقات امروز بانکی، مربوط به همین نوع طرح هاست که بانک ها خود به تدوین و پذیرش آنها اقدام کرده اند.
وی گفت: کمتر از 10 درصد طرح های نیازمند وام و تسهیلات بانکی به این کانون ارجاع می شود.
به گفته رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، کمتر از پنج درصد طرح هایی که توسط مشاوران مستقل کانون تهیه و تدوین و برای اخذ وام به بانک ها ارجاع شده، دارای معوقه هستند.
وی تاکید کرد، این کانون قادر است علاوه بر اندازه گیری و اعلام شاخص سرمایه گذاری در کشور، با عملکرد صحیح خود ریشه های فساد معوقات بانکی در کشور را در بسیاری موارد بخشکاند.
رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی عملکرد معاونت نظارت بانک مرکزی در این زمینه را «ضعیف» توصیف و تاکید کرد: باید یک نهاد نظارت دیگر در بانک مرکزی پیش بینی شود تا نظارت بر بانک ها در زمینه طرح ها را برعهده بگیرد.

** واسپاری تنها 350 طرح به کانون در دو سال گذشته
در ادامه این نشست، هما سادات گوشه از اعضای شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی گفت: تشکیل این کانون، تنها تلاش دولت برای تشکیل یک نهاد غیردولتی در کشور بوده، اما تاکنون فرهنگ استفاده از مشاور در جامعه نهادینه نشده است.
وی ادامه داد: از آنجایی که تهیه طرح توسط مشاوران کانون، از بسیاری سفارش های دولتی ها یا مقام ها و روابط های بانکی جلوگیری می کرد و طرح ها توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست می دادند، بر این اساس شاهدیم حتی در سیستم بانکی نیز به این موضوع اهمیت لازم داده نشده است.
سادات گوشه یادآور شد: مشاوران کانون در بررسی طرح ها به مسایلی همچون صحیح بودن ایده طرح، توان مالی سرمایه گذار، مطابقت آن با فناوری روز و منحرف نشدن وام ها و اعتبارات به سوی سایر فعالیت ها توجه می کنند و همین مسایل سبب می شد تا بسیاری افراد از ارجاع طرح ها به مشاوران کانون خودداری کنند.
 عضو شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی خاطرنشان ساخت: ایران با دارا بودن نیروی کار جوان و تحصیلکرده، اندیشه و توان مدیریتی اداره طرح ها، بازار سرمایه جوان و بسیاری فاکتورهای دیگر، از قابلیت های خوبی برای رشد و توسعه برخوردار است و اگر افراد هر چه بیشتر به هویت و عملکرد کانون مشاوران پی ببرند بطور قطع می توان به توسعه اقتصادی کشور یاری رساند.
وی گفت: کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی به هیچ عنوان رقیب شرکت های مشاوره بورسی نیست، بلکه با وجود متخصصان مختلف رتبه بندی شده، امکان استفاده بجا از توانمندی های کشور را ایجاد می کند.
سادات گوشه یادآورشد: آمار واسپاری تهیه طرح ها به این کانون در دو سال گذشته تنها 350 طرح با اعتبار افزون بر 200 هزار میلیارد ریال بوده است.