جناب آقاي مهندس سيامک صميمي دهکردي

تاریخ انتشار : 1397/10/22

 

 

 

 

بازگشت همه به سوي اوست

همکار گرانقدر

جناب آقاي مهندس سيامک صميمي دهکردي

خبر درگذشت يار و همدم روزهاي سخت و شيرين چنان سنگين و جانسوز است که به دشواري به باور مي‌نشيند، لذا عرض تسلي براي اين ضايعه بزرگ و دردانگيز هم براستي در توان هيچ قلمي نيست به ويژه براي آناني که از نزديک شاهد ميزان توجه و نگراني هاي دايمي جناب عالي درباره تامين سلامت ايشان بوده اند، اما چه مي شود کرد که مشيت الهي سرنوشت همه ما را به رغم همه تلاش هاي انساني رقم مي زند و ما ناگزير از تسليم در برابر اراده پروردگار متعال هستيم.

اندوه شما بزرگ است اما اميد ما به باور عميق و ايماني شما به تسليم در برابر اراده پروردگار ، متکي است.

درگذشت همسر محترمه را به شما وخاندان معزز تسليت عرض نموده براي ايشان از درگاه خداوندمتعال مغفرت و براي جناب عالي و ساير بازماندگان صبرجميل واجر جزيل خواهانيم.

خانواده بزرگ "کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي" اين هجران را به شما و خاندان بزرگ صميمي دهکردي تسليت عرض و براي آن عزيز سفرکرده علو درجات طلب مي‌نمايد.