شعب بانک کشاورزی به استفاده از خدمات اعضای کانون در امکان سنجی طرح ها، موظف شدند

تاریخ انتشار : 1395/12/18

مشروح خبر


در پی وقفه ای که به دلایل داخلی بانک کشاورزی در کار برون سپاری طرح های امکان سنجی به مشاوران عضو کانون ایجاد شده بود و در نتیجه مکاتبات متعدد بین دو نهاد اداره کل اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری بانک کشاورزی در نامه شماره 806/402/52 مورخ 19/10/95 ضمن تأکید بر لزوم رعایت مفاد بخشنامه شماره 856 این بانک از مدیران شعب خواسته شده نسبت به رعایت موارد زیر اقدام نمایند:
1- انتخاب شرکت مشاور به عهده مجری طرح با هماهنگی کارشناس مدیریت جهت کنترل عضویت شرکت مشاور در کانون می باشد.
2- با توجه به اینکه ممکن است شرکت های موجود در لیست پیوست نسبت به رتبه بندی یا سایر ضوابط کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی اقدام ننموده و از فهرست اعضای معتبر خارج گردند ، ضروری است مدیریت پس از انتخاب شرکت مشاور توسط مجری از طریق نشانی http:www.abcic.ir در قسمت فهرست و معرفی اعضاء ، از عضویت شرکت انتخاب شده در کانون اطمینان حاصل کنند.
3- امضای فرم ( اقرارنامه ) شماره 3 بخشنامه 856 این اداره توسط شرکت های عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی منتخب ، الزامی است.
4- شرکت های مشاور موظف به تهیه طرح ها بر اساس فرمت طرح نویسی بانک، مندرج در سایت بانک، بخش خدمات و محصولات ، تسهیلات می باشند.
5- میزان حق الزحمه شرکت های مشاور بررسی و تهیه کننده طرح _ که توسط متقاضی پرداخت می شود ) طبق بخشنامه مذکور خواهد بود و لازم است اطلاع رسانی لازم توسط مدیریت انجام گردد.
کانون ضمن تشکر از همراهی های مدیدت محترم بانک کشاورزی با کانون و مشاوران عضو این نهاد، امیدوار است مجریان طرح با انتخاب مشاوران امکان سنجی، صرفاً از فهرست اعضای معتبر کانون و بانک کشاورزی با حمایت از این رویه قانونی، شرایط توسعه فرهنگ استفاده از خدمات مشاوران با صلاحیت را فراهم سازند.