آغاز آزمایشی فرآیند رتبه بندی اعضای کانون در رسته های جدید

تاریخ انتشار : 1395/12/23

مشروح خبر


گفتنی است شورای عالی کانون، تعاریف و شرح خدمات رسته های جدید :
• مطالعه و معرفی فرصت های سرمایه گذاری
• ارزیابی طرح ها ( و ارزیابی طرح های دانش بنیان و ...)

* مشاوره تأمین مالی طرح ها

• عارضه یابی طرح های مشکل دار
• مشاوره اعتبار سنجی ( بررسی صلاحیت و اهلیت ) مجریان طرح ها
• مشاوره خدمات بانکی و اعتباری
را اخیراً به تصویب رسانده و کار ثبت اطلاعات و رتبه بندی شرکت های متقاضی اخذ رتبه در رسته های یاد شده در سامانه رتبه بندی کانون آغاز شده است.
شایسته یادآوری است اطلاعات درج شده در سامانه رتبه بندی و همچنین میزان و کیفیت مشارکت کارشناسان شرکت های متقاضی، در غرفه کانون در دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه که هدف معرفی رسته های جدید به مخاطبان را دنبال می کند، در رتبه بندی آنها مؤثر خواهد بود.

اعضای کانون می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با بخش رتبه بندی کانون تماس بگیرند.

گفتنی است در حال حاضر سوابق برخی از اعضای متقاضی به صورت آزمایشی در دست بررسی است.