به پاس نقش آفرینی در رشد کانون؛ قدردانی از دکتر ابوالحسنی هستیانی

تاریخ انتشار : 1395/12/24

مشروح خبر


روح الله صادقلو رییس اسبق شورای عالی، عبدالخالق سجادی عضو شورای عالی و علیرضا کریم زاده دبیرکل کانون در این دیدار لوح سپاس از زحمات دکتر ابوالحسنی را به جهت پشتیبانی و ایفای نقش مؤثر در رشد و پویایی کانون، به وی اهداء کردند.


رییس اسبق شورای عالی با یادآوری نقش هیأت نظارت در تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های کانون از اهمیت این رکن سخن گفت و با طرح این نکته که وجود نهادهای انتظام بخش که به نوعی واسط عملکردیِ بخش خصوصی و دولتی هستند، هر دو بخش را منتفع خواهد کرد و مسئولین کانون بر همین مبنا، بی آنکه احساس خستگی کنند، پیگیر صدور احکام جدید هیأت مذکور خواهند بود، خواستار تغییر رویکرد نهادهای مرتبط با این امر شد.


سپس دبیرکل کانون از فعالیت های این نهاد در جهت توسعه بازار مشاوران، نظارت دقیق بر عملکرد اعضاء و ایجاد سیستم های دقیق تر پذیرش و رتبه بندی خبر داد و با بیان اینکه تفکر دکتر ابوالحسنی در روند شکل گیری کانون و فعالیت هیأت عالی نظارت تأثیر به سزایی داشته است، به صادر نشدن احکام جدید که موجب توقف جلسات هیأت عالی نظارت شده است، اشاره کرد و ضرورت تشکیل و استمرار جلسات هیأت مذکور را خاطر نشان ساخت.

در ادامه دکتر ابوالحسنی هستیانی، مشاور عالی اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با سپاس از حضور مسئولین کانون در دبیرخانه و یادآوری علل ضرورت تشکیل کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، گفت: نهادی چون کانون یکی از ضروریات نیل به سرمایه گذاری هدفمند و توسعه اقتصادی پایدار است. به همین دلیل لازم است جایگاهی شایسته در قانون اصلاح نظام بانکی و برنامه ششم توسعه داشته باشد.
وی افزود: تمام همّ و غم مسئولین کانون باید رایزنی در جهت تعریف دقیق جایگاه یاد شده باشد تا تسهیلات طرح های توسعه ای کشور با نگاه کارشناسی ارزیابی شود.