قدردانی از مهندس محمد رضا پیشرو مدیرعامل بانک سینا

تاریخ انتشار : 1396/01/20

مشروح خبر


در ابتدا مهندس پیشرو با اشاره به نقش بانک سینا به عنوان بازوی کمکی بنیاد علوی برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود از طریق پرداخت تسهیلات به طرح های اشتغال زا در مناطق محروم، به تأکید این بانک جهت همکاری با کانون و مشاوران عضو پرداخت و افزود: با توجه به اینکه تسهیلات از محل سپرده های مردمی در بانک صورت می گیرد بانک سینا به تأمین وثایق لازم تأکید دارد.
سپس مهندس صادقلو رییس ادوار اول و دوم شورای عالی کانون به خدمات اثرگذار مهندس پیشرو در آغاز فعالیت کانون – در زمان تصدی مدیریت عامل بانک صادرات - اشاره کرد و حمایت های وی را در آن دوران بسیار مهم دانست.
در ادامه مهندس فرج زاده نایب رییس شورای عالی در تشریح چگونگی فعالیت کانون به اهمیت اخذ تأییدیه مشاوران عضو کانون از دبیرخانه این نهاد گفت: متأسفانه برخی از بانک ها صرفا به عضویت شرکت های در کانون بسنده می کنند در حالیکه برای انتخاب مشاور معتبر درخواست تأییدیه کانون درباره مشاوران امری ضروری است.
وی آنگاه به مشکلات ناشی از تشکیل نشدن هیآ عالی نظارت کانون و متوقف ماندن برخی از تصمیم های حساس اشاره و اظهار امیدواری کرد که با تصویب لایحه اصلاحی نظام بانکی این مشکلات نیز رفع شود.
در پایان مدیر بخش رتبه بندی کانون، فرآیند رتبه بندی و صدور تأییدیه از طریق سامانه مربوط را تشریح کرد.
در این نشست با اهدای لوح ویژه، از خدمات مهندس پیشرو در پایگیری و نیز حضور وی در هیأت عالی نظارت کانون، قدردانی شد.